Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


A: