Utdanning – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Utdanning – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Instituttet tilbyr fleire ulike modular. Dette kan vere eit heilt studieprogram (bachelor/master), årsstudium eller enkeltemne. Vil du berre ta eit emne du er spesielt interessert i, eller ein støttemodul for bacheloren din i til dømes statsvitskap, sosialantropologi eller sosiologi, kan vi hjelpe deg med å finne eit emne.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Etter- og videreutdanning