Forskning – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskning – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Den historiefaglege og religionsvitskaplege forskinga ved instituttet er for ein stor del styrt av dei strategiske forskingsplanane som er vedtatt både for historie og religionsvitskap. Forskingsstrategiane er basert på både universitetets og HSL-fakultetets strategiske profilering, men er tilpassa den forskingskompetansen som finst på instituttet.

Du kan lese om forskingsstrategiane til instituttet her: Strategiplan for AHR 2019–2022 (PDF)

Vi har 15 prosjekter ved enheten: