Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Faggruppe forskerutdanning forvalter Helsefak sitt ph.d.-program. Nettsiden Ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet inneholder mer informasjon informasjon. Alle henvendelser kan rettes til phd@helsefak.uit.no

Fagruppeleder for ph.d.-teamet er Monica Karlsen.

Prosjektkontoret tilbyr administrativ støtte til vitenskapelig ansatte med søknader om ekstern finansiering og prosjektforvaltning. Dette inkluderer, søknadsstøtte og budsjettering, prosjektoppstart, prosjektdrift og rapportering.

Kontaktperson er Stian Røberg

Infotorget ved Helsefak kan hjelpe deg med rombestilling, bekreftelser, innlevering, publisering og generell informasjon.

Faggruppeleder er Elin Svendsen.

Stab gir lederstøtte til dekanatet og fakultetsledelsen og understøtter fakultetsovergripende prosesser innen fagområdene forskning, utdanning og formidling.

Ståle Liljedal leder enheten.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud og kommunikasjonsrådgivning.  Vi bidrar også til formidling av forskning via Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, andre arrangementer og utstillinger.

Torgunn Wærås er faggruppeleder for enheten.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak:


Siste nyheter

Fikk nasjonal utdanningspris for å modernisere legeutdanningen ved UiT Inger Njølstad har modernisert og endret medisinstudiet ved UiT, og i dag fikk hun "Den nasjonale fagprisen for fremragende undervisning" på 500.000 kroner fra Olav Thon Stiftelsen.
Les nyhetssaken

vennegjeng.jpg
Ungdom støtter ikke vennenes utdanningsønsker Ungdom som ønsker en lang utdannelse opplever mer mobbing og ensomhet enn ungdom som planlegger en kortere utdanning.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]