Bilde av Olsen, Sara Eline Næss
Bilde av Olsen, Sara Eline Næss
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak sara.e.olsen@uit.no +4777645378 Her finner du meg

Sara Eline Næss Olsen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Prosjektøkonom ved Prosjektkontoret på Det Helsevitenskapelige Fakultet.

Bistår med budsjettering, rapportering, søknadsarbeid, økonomisk oppfølging og annet knyttet til eksternfinansierte prosjekter på fakultetet, med fokus på institutt for medisinsk biologi.