Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Aamodt, Julie Brådland

Vit. assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Amalie Hofmeyer

Avdeling for komparativ medisin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Rune Nordgård

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Arnesen, Reidar

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
MH2 L08.373
+4777660336

Arntsen, Camilla Sofie

Assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Bakkejord, Emil Kristoffer

Aspirant
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Blomstrand, Thorstein Erik

Senioringeniør
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Braathen Folstad, John Olav

Aspirant
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 108 | Neste 10 Siste 8