Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Andersen, Amalie Hofmeyer

Avdeling for komparativ medisin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Anine T.

Seniorrådgiver / Faggruppeleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Andreassen, Rune Nordgård

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Arnesen, Reidar

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Blomstrand, Thorstein Erik

Senioringeniør
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Colding-Jarkowski, Benjamin

Prosjektmedarbeider, Levende Campus
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Elisabeth Leithe

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Fløystad, Renate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 63 | Neste 10 Siste 3