Om oss – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Om oss – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Velkommen til Seksjon for forskning, utdanning og formidling!

Vi leverer støttetjenester til fakultetets primæraktiviteter; forskning, utdanning og formidling. FUF består av ca. 55 ansatte fordelt på fem faggrupper, og tre faglige undergrupper.

FUF ønsker å:

  • Levere relevante og brukervennlige tjenester
  • Være en konstruktiv og profesjonell samarbeidspartner
  • Være en god plass å jobbe

Organisering og ledelse av FUF:
Seksjonssjef: Ståle Liljedal
Nestleder: Jannicke Persen

Faggruppeleder Infotorget: Elin Svendsen (Se mer info om Infotorget her)
Faggruppeleder Prosjektkontoret: Stian Røberg
Faggruppeleder kommunikasjon, formidling og studentrekruttering: Torgunn Wærås
Faggruppeleder forskerutdanning: Monica Karlsen (Se mer info om ph.d. her)
Faggruppeleder for utdanning: Trine Glad

FUF består også av faglige undergrupper:

  • Avdeling for komparativ medisin som ledes av Siri Knudsen
  • Ferdighets- og simuleringssenter som ledes av Marianne Holmegaard
  • Mekanisk og elektronisk verksted som ledes av Knut Ole Olsen

[Loading...]