Fleksible utdanninger skal bidra til flere sosionomer og barnevernspedagoger

Barnevernspedagog- og sosionomutdanningene ved UiT blir samlingsbaserte fra og med høsten 24. Uansett hvor du er bosatt, kan du nå ta disse utdanningene. – På sikt vil dette styrke velferdstjenestene i nordnorske kommuner, sier instituttleder Veronica Haug Bekkstrand.

STUDENTLIV: Kafe Tamsøya har blitt gjort mer studentvennlig. Instituttleder Veronica Haug Bekkstrand tar en kaffe i lokalene.
NYE LOKALER: Instituttleder Veronica Haug Bekkstrand i de nyoppussede lokalene på UiT i Alta. Det er kommet både studiebåser og andre møbler i kafe «Tamsøya». Det er nemlig veldig populært å sitte her og studere. Foto: Inger Elin Utsi/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 02.02.24 12:55 Oppdatert: 05.02.24 12:52
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Har du planer om å bli sosionom eller barnevernspedagog, men er forhindret fordi du må flytte til byen der studiet tilbys? Nå åpnes mulighetene for nettopp deg da sosialarbeiderutdanningene ved UiT blir tilgjengelig for enhver som er villig til å pendle til enten Harstad, Alta eller Tromsø.

Vi opplever økt etterspørsel etter samlingsbaserte utdanninger, og er glade for å imøtekomme denne etterspørselen. Det har helt klart positive ringvirkninger i regionen. For det betyr at noen som bor i f. eks Kautokeino eller på Finnsnes, får større muligheter til å bli sosionom- eller barnevernspedagog, sier instituttleder Veronica Haug Bekkstrand ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet.

Øker kompetansen i regionen

Tidligere har utdanningene blitt tilbydd som heltidsstudier med ukentlig undervisning. Studiene, som nå lyses ut via Samordna opptak, blir fortsatt heltidsstudier. Det vil si bachelorutdanning over tre år. Forskjellen er at undervisningen gis som fysiske samlingsuker på campusene.

Nylig ble det kjent at også sykepleierutdanningen i Hammerfest gjøres om til samlingsbasert utdanning på fulltid. Her kan du se alle samlingsbaserte studier ved UiT, enten det er på heltid eller deltid.

Sosionomutdanningen (bachelor i sosialt arbeid) i Alta og i Tromsø, mens barnevernspedagogutdanning (bachelor i barnevern) tilbys i Alta og i Harstad. Studenter som starter på disse utdanningene høsten 2024 vil ha inntil 6 samlinger pr. semester. De må altså være fysisk på de ulike studiestedene omtrent en gang i måneden.

– Vi legger om studiene da vi ser et endret utdanningsbehov i samfunnet. Studenttallene går ned på grunn av den demografiske utviklingen med mindre ungdomskull. Studenter etterspør også mer fleksible utdanninger, noe de fikk gode erfaringer med under korona. Samtidig vet vi at det er et stort behov for sosialfaglig kompetanse i feltet. Ved å tilby samlingsbaserte sosialfaglige utdanninger i Finnmark og Troms, så er vi med på å opprettholde et utdanningstilbud på både bachelor- og masternivå som er viktig for rekruttering til og kvaliteten på velferdstjenester i Nord-Norge, sier instituttlederen.

Studietilbud til hele Norge

Instituttet har over lang tid vært i dialog med ulike aktører som ønsker et bedre studietilbud innen disse profesjonene, for eksempel studiesentre på mindre steder. I tillegg har aktører som tilbyr velferdstjenester ytret ønske om at instituttet skal tilby mer fleksible kompetansehevingstilbud.

Endringen instituttet gjør er også et svar på regjeringas ambisjon om at utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig hvor i landet de bor eller hvilken livssituasjon de er i. 

REKRUTTERING: Fleksible studier skal bidra til økt rekruttering av studenter til sosialarbeiderutdanningene. Bildet er fra tidligere åpen dag ved UiT. Foto: Jørn Berger Nyvoll/UiT

– UiT vil nå en større studentmasse ved disse fleksible studiene.  I tillegg til jevnlige fysiske samlinger på campus, vil studiene ha læringsaktiviteter mellom samlingene. Det er fortsatt heltidsstudier, der studentene må beregne å bruke ca 40 timer i uken på studiene. Vi ønsker at studentene våre skal ta i bruk de gode fasilitetene som fins på instituttets campuser i Harstad, Alta og Tromsø. Vi vil legge til rette for et godt og aktivt campustilbud, både på og mellom samlingene, sier hun

Godt samarbeid med kommuner og aktører

Undervisningen vil følge nasjonale retningslinjer i forhold til praksismengde, læringsutbytte, progresjon og sammenheng i studiet. Ettersom studiene har obligatorisk praksis samarbeider UiT godt med praksisfeltet for å tilby relevante erfaringer under studiene. I dag har UiT praksisplasser i hele Troms og Finnmark, samt i Narvik kommune.  

Instituttet tilbyr allerede i dag både master i barnevernsarbeid og master i sosialt arbeid som fleksible, nettbaserte heltidsstudier. Flere av emnene på masternivå vil nå åpnes som enkeltemner. Det betyr at studenter kan ta enkeltemner i sitt tempo som faglig påfyll og kompetanseheving.

UiT har alltid vært foran og bidratt til kompetanse i alle kommuner i landsdelen. Vi håper mange kommuner og andre aktører som tilbyr velferdstjenester, er med å oppfordre folk til å søke på våre samlingsbaserte studier på bachelor- og masternivå, sier hun.

Og legger til: 

–  Vi vet blant annet at kravene til kompetanse i feltet har økt, eksempelvis er det nå økte formelle kompetansekrav for å jobbe i barnevernet. Dessuten vil høyere kompetanse bidra til fagutvikling, forskning og å styrke kvaliteten på velferdstjenestene. Våre fleksible studier betyr nå at vi kan styrke kompetansen i det sosialfaglige feltet, ved å gjøre utdanning mer tilgjengelig for flere studenter, avslutter hun.

Bachelor i sosialt arbeid kan du studere enten i Tromsø eller i Alta. Mens bachelor i barnevern kan du studere enten i Harstad eller i Alta. Master i henholdsvis barnevernsarbeid og sosialt arbeid tilbys som nettbaserte studier.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 02.02.24 12:55 Oppdatert: 05.02.24 12:52
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier
Vi anbefaler