– Har ikke sett tilsvarende noe sted i verden

Onsdag feiret forskningsmiljøet ved UiT i Narvik åpningen av en splitter ny forskningsstasjon for atmosfærisk ising i Fagernesfjellet. – Jeg har ikke sett tilsvarende noe sted i verden, sier Svein Fikke, internasjonalt kjent ekspert på området.

Mann står i snø på fjellet og viser tommelen opp
En fornøyd og glad prosjektleder, professor Muhammad Virk, kan konstatere at forskningsstasjonen for atmosfærisk ising er operativ i Fagernesfjellet. Foto: Institutt for industriell teknologi
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.11.22 15:55 Oppdatert: 21.11.22 14:49
Klima Teknologi Narvik

En litt mer beskjeden Muhammad Virk, professor og leder av forskningsgruppa Arctic Technology & Icing Research Group ved IVT-fakultetet, nøyde seg med å kalle stasjonen som nå er operativ bak Linken på om lag 1000 meters høyde i Fagernesfjellet, for en av de mest unike i sitt slag i Nord-Norge.

For beskjeden

Du er for beskjeden, var meldingen fra Fikke, som har jobbet med analyser av ekstremvær og atmosfærisk ising, både som meteorolog ved meteorologisk institutt og for Statkraft og Statnett. De siste årene har han vært uavhengig konsulent på området, med oppdrag bortimot over hele kloden. Og han kjenner godt til Fagernesfjellet som et sted for værmålinger gjennom flere ti-år.  

Gjennom min profesjonelle karriere har jeg ikke sett noe tilsvarende som stasjonen i Fagernesfjellet, var beskjeden under onsdagens markering.

På dråpenivå

En del av gruppa som har stått bak etableringen av forskningsstasjonen på Fagernesfjellet, fotografert foran, ja, nettopp Fagernesfjellet. Foto: Espen Viklem Eidum
Forskningsstasjonen samler inn alt av «vanlige» data, som for eksempel vindstyrke og -retning, temperatur og lufttrykk. Det mer unike ligger i stasjonens registrering av fuktighet i lufta, der mengden og selv størrelsen på dråper monitoreres.

Tung UiT-satsing på forskning mot nedising

Med den nye stasjonen gir vi eksterne aktører muligheten til i samarbeid med UiT å teste for eksempel værsensorer under ekstreme forhold, forteller Virk. Forskningsgruppa han leder ved Institute of Industrial Technology, jobber med blant annet kaldt klimateknologi og atmosfærisk ising. Og sistnevnte kan ofte føre til ekstreme belastninger på konstruksjoner i værutsatte områder.

– Utfordring og risiko

Værutsatt er definitivt også stedet der stasjonen er plassert. I desember 1970 ble to master brutt ned i Fagernesfjellet nettopp på grunn av ising og storm. Det førte til at kraftlinjen over fjellet ble bygget om på en drøyt halvannen kilometer lang strekning, ifølge NVE.

Svein Fikke. Foto: Espen Viklem Eidum

Atmosfærisk ising er en utfordring og en sikkerhetsrisiko i arktiske områder. Isingen kan påvirke aktiviteten i alt fra byggeindustri til kraftproduksjon, samt for eksempel transportsektoren, enten det er til lands, til havs eller i lufta, påpeker Professor Virk.

Isdannelse på installasjoner har hvert eneste år store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. En lang rekke aktører vil derfor kunne ha nytte av «verktøyet» som nå er tatt i bruk i Fagernesfjellet.

Kan forutse ising

Data som samles inn fra stasjonen vil over tid kunne bidra til å estimere mulig isdannelse på alt fra veier til kraftlinjer. Det å kunne forutse hva som kan komme til å skje, betyr at bedrifter som kan bli berørt av ising, får muligheten til å være i forkant med tanke på tiltak. Det igjen betyr penger spart for bedrift – og samfunn.

Det vi har fått til her hadde ikke vært mulig uten den innsatsen dere har lagt ned. Tusen takk til hele teamet, var beskjeden fra Muhammad Virk til de fremmøtte.

 

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.11.22 15:55 Oppdatert: 21.11.22 14:49
Klima Teknologi Narvik
Vi anbefaler