Studenter vil ta UiT og Nord-Norge til stjernene

UiT har lagt ni millioner kroner på bordet – og nå vil rommiljøet ved UiT i Narvik engasjere studenter fra «alle» disipliner i arbeidet med å få en studentsatellitt sendt opp fra Andøya Space i 2024.

Illustrasjon av rakett som skytes opp fra Andøya
UiT sikter mot rommet igjen i 2024. Nå ønsker rommiljøet ved universitetet et bredt studentsamarbeid om nytt satellittprosjekt. Foto: Andøya Space
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.02.22 10:55 Oppdatert: 05.07.23 15:55
Om UiT Teknologi

– Skal vi lykkes med satellitten som et studentprosjekt, trenger vi hjelp fra studenter fra en rekke miljøer. Vi ser for oss et bredt UiT-samarbeid om satellitten og dens nyttelast, sier førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen, Institutt for elektroteknologi (IET) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak), UiT i Narvik.

Bak prosjektet står IET som prosjekteier og med på laget er flere av instituttene ved fakultetet.

Forsker på romsøppel

Målet med prosjektet er å bygge, teste og deretter skyte opp en studentsatellitt i bane rundt jorda. IVT-fakultetet vil både ha hånd om utvikling av nyttelast samt det som kalles «bussen», det vil si alt som trengs på satellitten for å drive de samme nyttelastene.

Et viktig bidrag vil også være å utdanne flere ingeniører og sivilingeniører for romvirksomheten i Nord-Norge. Denne industrien inviterer vi også gjerne inn i prosjektet, sier Ellingsen.

Hvilke nyttelaster satellitten skal utstyres med er ennå ikke avklart, og Ellingsen understreker at studentene skal være med å bestemme instrumenteringen ombord. Samtidig er han ganske sikker på at romsøppel vil være en del av satellittprosjektet, da med fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) som en vitenskapelig samarbeidspartner.

Enorme mengder romsøppel går i bane rundt jorda. Nå kan romsøppelproblematikken bli en del av et nytt studentsatellittprosjekt ved UiT. Illustrasjon: NASA

Ekstreme mengder

Om lag 330 millioner objekter med en diameter på mellom en millimeter og en centimeter, går nå i bane rundt jorda. Et fragment med en diameter på en millimeter har «der ute» en hastighet på 10 kilometer i sekundet. Treffer den noe – eller noen – tilsvarer det å bli truffet av en bowlingkule i 520 km/t. Vi har en utfordring med det som er etterlatt i rommet. Denne utfordringen kan være en innfallsvinkel for satellittprosjektet, sier Ellingsen.

Samarbeid med Andøya Space

UiT og Andøya Space signerte nylig en overordnet avtale for å sikre en videreutvikling av et mangeårig samarbeid innen forskning, utdanning og næringsutøvelse. Avtalen bidrar til å styrke den faglige virksomheten både ved UiT i Tromsø og i Narvik samt ved Andøya Space, gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Utviklingen og oppskytingen av en nordnorsk studentsatellitt fra Andøya vil være et godt bidrag inn i en slik avtale, påpeker Ellingsen.

Vil ha med "alle" miljøer

Men før man kommer så langt som til Andøya, venter et omfattende arbeid i satellittprosjektet – og forhåpentligvis et bredt studentengasjement.

Studentene ved satellitteknologi- og elektronikkstudiet ved UiT i Narvik deltar i REXUS-programmet med sin partikkeldetektor RaPTeX. REXUS er samarbeidspartner med den europeiske romorganisasjonen ESA. Foto: RaPTeX

Vi snakker om studentbidrag i et spenn fra mekanikk til markedsføring, sier Ellingsen.

Fysikk, elektronikk, kommunikasjon, datateknologi, materialteknologi, økonomi, prosjektledelse og bidrag på det juridiske området inngår også i ønskelista fra initiativtagerne.

Her vil det være snakk om å engasjere studenter fra høsten 2022, både de som allerede studerer ved UiT og nye studenter, sier Ellingsen.

Satellitten – beskrevet av Ellingsen å være litt større enn en «1,75 liters melkekartong» (10x10x20 cm) – vil bygge på erfaringene som er gjort med tidligere studentsatellitter som HiNCUBE (2013) og NCUBE (2005) i tillegg til studentraketter som G-CHASER i 2019 og RaPTeX, som skytes opp i år.

Rommiljø både i Narvik og Tromsø

UiT har et større rommiljø knyttet til IVT-fakultetet i Narvik og NT-fakultetet i Tromsø. I Narvik har det siden 1996 vært en bachelorutdanning innen satellitteknologi. I tillegg tilbys et masterprogram i kontrollsystemer for rommet. Samtidig leverer både institutt for industriell teknologi (IIT) og dataingeniørstudiet ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag (IDBI) ved UiT i Narvik nødvendig teknologi for satellitter.

Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen. Foto: Espen Viklem Eidum

Vi ønsker å integrere prosjektet i både fag, spesialpensum og hovedoppgaver. På den måten får studentene praktisk erfaring med det de lærer i studiet, sier Pål Gunnar Ellingsen.

Erfaringen fra prosjektet ønsker man å ta med inn i videre forskningsaktivitet, som igjen kan bety nye satellitter.

I tilknytning til prosjektet skal det også ansettes en stipendiat og en person i en såkalt tenure track – et akademisk stillingsløp for å kvalifisere seg for fast ansettelse. Stillingene vil bli lyst ut innen kort tid.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.02.22 10:55 Oppdatert: 05.07.23 15:55
Om UiT Teknologi
Vi anbefaler