UiT og Andøya Space satser sammen mot rommet

Andøya Space og UiT Norges arktiske universitet styrker samarbeidet rundt romrelatert forskning og utdanning. En ny avtale mellom partene understreker betydningen av Nord-Norge som et nasjonalt rom-tyngdepunkt.

Illustrasjon av rakettoppskyting
Det jobbes målrettet for å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya. Foto: Andøya Space
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 26.01.22 13:13 Oppdatert: 26.01.22 13:29
Arktis Naturvitenskap Teknologi Tromsø Narvik

Onsdag 26. januar signerte UiT Norges arktiske universitet og Andøya Space en samarbeidsavtale.

Du kan se opptak fra webinaret her.

– UiT og Andøya Space har et samarbeidsforhold som strekker seg langt tilbake i tid. At vi nå får på plass en overordnet avtale mellom våre to institusjoner bidrar til en revitalisering av det gode samarbeidet på romrelatert forskning og utdanning. Avtalen understreker samtidig betydningen av Nord-Norge som et nasjonalt tyngdepunkt for romteknologisk virksomhet, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Camilla Brekke
Camilla Brekke, prorektor for forskning og utdanning, UiT Foto: Stina Guldbrandsen, UiT

Styrker utdanningstilbud ved UiT

Gjennom avtalen skal samarbeidet mellom UiT og Andøya Space videreutvikles innen forskning, utdanning og næringsutøvelse. Avtalen bidrar blant annet til å styrke utdanningstilbudene ved UiT innen både matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag, samt lærerutdanning.

– UiT har et særlig ansvar for å levere relevant utdanning og forskning av høy kvalitet i landsdelen. Gjennom dette samarbeidet har vi også mulighet til å bidra sterkere til utvikling og vekst i Nord-Norge, sier Brekke.

Samtidig vil avtalen medvirke til å styrke den faglige virksomheten både ved UiT i Tromsø og i Narvik og ved Andøya Space, gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Olsen og Olsen viser frem avtalen som er signert.
Fv. Ketil Olsen, CEO Andøya Space, og rektor Dag Rune Olsen, UiT. Foto: Christian Halvorsen

Vil jobbe for nasjonale sentre i nord

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil satse på romindustrien, blant annet på aksen Andøy - Narvik - Tromsø - Svalbard. Den vil også legge til rette for en industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.  

– I Nord-Norge har vi i dag en komplett verdikjede for oppstrøms og nedstrøms romteknologi, påpeker Brekke.

Hun viser i den forbindelse blant annet til oppbyggingen av Andøya Space som et senter for oppskyting av raketter og kommersielle småsatellitter, Norges eneste studieprogram i satellitteknologi ved UiT i Narvik, Senter for integrert fjernmåling og varsling av arktiske operasjoner (CIRFA) ved UiT i Tromsø og Kongsberg Satellite Services (KSAT) med hovedkontor i Tromsø.

– Sett i sammenheng med regjeringens varslede satsing på området, drar UiT og Andøya Space i samme retning gjennom målrettet innsats for etableringen av et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, sier Camilla Brekke. 

Følger opp varslet romsatsing

Konsernsjef Ketil Olsen ved Andøya Space er meget godt fornøyd med at samarbeidet med UiT føres videre gjennom en overordnet avtale:

– Vårt gode og mangeårige samarbeid med UiT både innenfor forskning og utdanning, har vært viktig for Andøya Space. Gjennom den nye avtalen styrker vi samarbeidet ytterligere – og gir også partene nye muligheter, blant annet knyttet til at vi nå etablerer Europas første oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya. UiT er, sammen med Andøya Space, en viktig og avgjørende aktør på området, og sammen skal vi bidra til å fylle regjeringens varslede romsatsing med innhold. Vi ser derfor fram til å både utvide og utvikle samarbeidet, sier Ketil Olsen.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 26.01.22 13:13 Oppdatert: 26.01.22 13:29
Arktis Naturvitenskap Teknologi Tromsø Narvik
Vi anbefaler