Årets prisvinnere ved Helsefak

Gerd Berge får undervisningsprisen for 2022 etter å ha blitt nominert av to hele studentkull og en rekke kolleger. Årets utdanningspris går til Praksisutdanningen for farmasistudenter, forskningsprisen er tildelt Peter McCourt og prisen for yngre forsker går til Bjørn-Eivind Kirsebom.

Prisvinnerne ved Helsefak 2022
På sommerfesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, ble årets prisvinnere avslørt. F.v. Prodekan for forskning og innovasjon, Morten Bøhmer Strøm, dekan Gunbjørg Svineng, Gerd Berge (årets undervisningspris), Peter McCourt (forskningspisen), Elin Lehnbom (utdanningsprisen), Beathe H. Garcia (utdanningsprisen), Bjørn-Eivind Kirsebom (yngre forsker 2022) og prodekan utdanning, Astrid Gramstad. Foto: Stig Brøndbo
Portrettbilde av Brøndbo, Stig
Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 17.06.22 16:46 Oppdatert: 20.06.22 18:29
Helse og velferd Pedagogikk Studentliv / Studier

Gerd Berge fikk prisen som en anerkjennelse for sitt engasjement for undervisning og undervisningsmiljøet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Hun har frontet viktigheten av god kommunikasjon og gjensidig kollegaveiledning. Hun har kreative løsninger og tenker alltid utenfor boksen, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Gerd Berge fikk undervisningsprisen 2022 blant annet for sine innovative løsninger da UiT og resten av samfunnet stengte ned under pandemien. Foto: Stig Brøndbo

Bekymret

Under koronapandemien var førsteamanuensisen ved Institutt for medisinsk biologi bekymret for studentenes psykiske helse, og tilpasset undervisningen i forhold til restriksjonene gjennom å gjennomføre «walk and talk». Hun innførte også ukentlig fredagskafe med masterstudentene via Teams eller fysisk.

– Hun har fungert som en pedagogisk mentor for mange undervisere og spesielt unge og nye undervisere. Hun støtter og styrker alle rundt seg gjennom samtaler, refleksjon, diskusjon og kollegaveiledning, skriver juryen i sin begrunnelse.

To hele kull

I nominasjonen av Gerd Berge, blir hun hyllet av hele kull på både masternivå og bachelornivå. De skriver blant annet:

– Gerd Berge er flink til å inkludere oss aktivt i sine timer og tar utgangspunkt studentenes allerede eksisterende kunnskap, noe som er motiverende og gjør at vi tar mer kontroll over vår egen læring. Hun er også flink til å lytte på tilbakemeldingene fra studentene.

Yngre forsker

Vinner av prisen for yngre forsker 2022, ble førsteamanuensis Bjørn-Eivind Kirsebom ved Insitutt for psykologi. Han har sin doktorgrad fra UiT på data fra det nasjonale Dementia Disease Initiation (DDI)-prosjektet, og blir av sine kolleger beskrevet som en svært dyktig forsker med stor kompetanse innen fagfeltet inkludert avansert statistikk. Kirsebom er medlem av forskningsgruppen Atferd, aldring og demens.

Bjørn-Eivind Kirsebom fikk prisen som årets yngre forsker for sitt arbeide med det nasjonale Dementia Disease Initiation (DDI)-prosjektet. Foto: Stig Brøndbo

– Han er en viktig nasjonal aktør innen DDI og representerer UiT på en svært forbilledlig måte. Kirsebom har erfaring med søknad om forskningsfinansiering, deltager på innovasjonsprosjekter, og er aktiv som både hoved- og biveileder for PhD studenter ved UiT, UNN og UiO, heter det i nominasjonen som ga Krisebom yngre forskerprisen. Under utdelingen av prisen, kom prodekan for forskning og innovasjon, Morten Bøhmer Strøm, inn på at Kirsebom utmerket seg tidlig med mye entusiasme, stor arbeidsvilje og kapasitet. – I tillegg til at han har blitt en selvstendig forsker, er han også en smittende positiv team-medarbeider som har lett for å motivere og engasjere medarbeidere. Det drar hans PhD kandidater stor nytt og glede av! Han er rett og slett en positiv og sprudlende person!

Forskningsprisen

Professor Peter McCourt har vært forsker ved Institutt for medisinsk biologi siden 1999 og fikk forskningsprisen for 2022. I nominasjonen til prisen står det:

– Hans vitenskapelige produksjon, hans vilje til å utforske nye metoder, hans arbeid for å samarbeide på tvers av disipliner og landegrenser, og hans iver etter å dele sin kunnskap, gjør han til en verdig nominert til forskningsprisen. Det var juryen helt enig i. McCourt er medlem av forskergruppen Vaskulær biologi, og i sin takketale på sommerfesten ved Det helsevitenskapelige fakultet ønsket han å dele prisen med dem. – I tillegg til at Peter brenner for forskningen sin, får han mange god-ord også for sin undervisning, sin vilje til å dele egen kunnskap og til sitt positive bidrag til arbeidsmiljøet rundt seg, sier Morten Bøhmer Strøm, prodekan for innovasjon og forskning. Han trekker også fram McCourts evne til nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt. – Han ser muligheter der andre hadde gitt opp for lengst. Han har ikke lett for å gi opp, og også derfor har han hatt stor suksess med å få ekstern finansiering til sine mange prosjekter, sier Bøhmer Strøm.

Utdanningsprisen

Elin Lehnbom, Beathe H. Garcia og Kjell H. Halvorsen, også omtalt som Praksisutdanningen for farmasistudenter, fikk årets utdanningspris blant annet for sitt enestående og innovative arbeid i nasjonal sammenheng i å videreutvikle farmasøytisk klinisk praksis, både i sykehus og i kommunen.

Elin Lehnbom, Kjell H. Halvorsen og Beathe H. Garcia fikk årets utdanningspris for sitt innovative arbeid med farmasøytisk klinisk praksis, både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Foto: Stig Brøndbo

– Utviklingen av den kliniske praksisen setter fokus på viktigheten av det å være nær pasienten og samarbeide med det tverrfaglige teamet. Farmasistudenter i klinisk praksis er med på å gjøre den kliniske farmasøyten kjent for alle andre helseprofesjoner og bane veien for klinisk farmasi i helsevesenet, skriver juryen.

Først i Norge

I dag er farmastudentene ute i praksis ved sykehjem, i hjemmetjenesten, innen rus og psykiatri og ved Helsehuset. Juryen mener at den nye praksisen bidrar til utdanning av fremtidsrettede farmasøyter med viktig kompetanse innen klinisk farmasi.

– Dette utviklingsarbeidet er fremragende, da det fyller et behov i helsevesenet, samt at det har økt undervisningskvalitet og tilfredshet blant studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Det er nyskapende, da de er det første i sitt slag i Norge, skriver juryen i sin begrunnelse.

I tillegg til blomster, diplom og kunsthåndverk i glass, fikk prisvinnerne fikk 50.000 kroner de kan bruke på faglige aktiviteter.

Flere av Helsefaks forskere blant de nominerte til UiTs priser.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet
Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler