Bilde av Garcia, Beate Hennie
Bilde av Garcia, Beate Hennie
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe beate.garcia@uit.no +4777645883 90802361

Beate Hennie Garcia


Førsteamanuensis / Klinisk farmasi

Stillingsbeskrivelse

Garcia underviser og driver forskning innen klinisk farmasi og farmasøytisk praksis. Hun fokuserer på å identifisere hvordan farmasøyters kompetanse kan anerkjennes og brukes på en mer hensiktsmessig måte innen helsevesenet. Dette innebærer forskning på riktig bruk av legemidler, som omfatter aspekter fra pasienten til forskriveren, samt helsepersonellets arbeidsmetoder og kommunikasjon om legemidler.

I sin rolle som underviser og veileder har Garcia ansvaret for den kliniske utplassering av farmasistudenter i første året av deres masterprogram. I tillegg veileder hun årlig 2-3 studenter som arbeider med forskningsprosjekter knyttet til sine masteroppgaver.

Acknowledgments:

I 2014 fikk Garcia utnevnelsen som "Årets underviser" ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT.
I 2024 fikk Garcia utnevnelsen som "Merittert Underviser" ved UiT. Denne utnevnelsen betyr at Garcia i relasjon til sin undervisning har dokumentert fokus på studentenes læring,  vitenskapelig tilnærming til undervisning, kvalitativ utvikling som underviser over tid, samt initiativ til samarbeid, pedagogisk lederskap og formidling av kunnskapsbasert undervisningspraksis.
https://result.uit.no/merittering/ 


 • Tine Johnsgård, Renate Elenjord, Renata Vesela Holis, Marit Waaseth, Birgitte Zahl-Holmstad, Marie Fagerli m.fl.:
  How much time do emergency department physicians spend on medication-related tasks? A time- and-motion study
  BMC Emergency Medicine 2024 DOI
 • Tine Johnsgård, Renate Elenjord, Elin Lehnbom, Torsten Risør, Birgitte Zahl-Holmstad, Renata Vesela m.fl.:
  Emergency department physicians’ experiences and perceptions with medication-related work tasks and the potential role of clinical pharmacists
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2023 ARKIV / DOI
 • Birgitte Zahl-Holmstad, Beate Hennie Garcia, Tine Johnsgård, Eirik Hugaas Ofstad, Elin Lehnbom, Kristian Svendsen m.fl.:
  Patient perceptions and experiences with medication-related activities in the emergency department: a qualitative study
  BMJ Open Quality 2023 ARKIV / DOI
 • Beate Hennie Garcia, Trine Iversen Aag :
  Utvikling av utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbruk – en kvalitetsforbedringsstudie ved medisinsk avdeling
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 07. november 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Jeanette Schultz Johansen, Kjerstin Havnes, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo m.fl.:
  A Trial-Based Cost-Utility Analysis of a Medication Optimization Intervention Versus Standard Care in Older Adults
  Drugs & Aging 2023 ARKIV / DOI
 • Birgitte Zahl-Holmstad, Beate Hennie Garcia, Kristian Svendsen, Tine Johnsgård, Renata Vesela, Eirik Hugaas Ofstad m.fl.:
  Completeness of medication information in admission notes from emergency departments
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Kjerstin Havnes, Eirin Guldsten Robinson, Hilde Ljones Wetting m.fl.:
  Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (The IMMENSE study) – a randomized controlled trial
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Kjerstin Havnes, Kristian Svendsen, Jeanette Schultz Johansen, Anne Gerd Granås, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen :
  Is anticholinergic and sedative drug burden associated with postdischarge institutionalization in community-dwelling older patients acutely admitted to hospital? A Norwegian registry-based study
  Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2022 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Raul Primicerio, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Beate Hennie Garcia, Henrik Schirmer m.fl.:
  Medication adherence among persons with coronary heart disease and associations with blood pressure and low-density-lipoprotein-cholesterol
  European Journal of Clinical Pharmacology 2022 ARKIV / DOI
 • Renata Vesela, Renate Elenjord, Elin Lehnbom, Eirik Hugaas Ofstad, Tine Johnsgård, Birgitte Zahl-Holmstad m.fl.:
  Integrating the clinical pharmacist into the emergency department interdisciplinary team: A study protocol for a multicentre trial applying a non-randomised stepped-wedge study design
  BMJ Open 2021 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kjerstin Havnes, Hilde Ljones Wetting, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia :
  Intervention fidelity and process outcomes of the IMMENSE study, a pharmacist-led interdisciplinary intervention to improve medication safety in older hospitalized patients
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Kieu Nhi Lise Truong, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Anne Elise Eggen m.fl.:
  Self-reported medication use among coronary heart disease patients showed high validity compared with dispensing data.
  Journal of Clinical Epidemiology 2021 ARKIV / DOI
 • June Utnes Høgli, Beate Hennie Garcia, Kristian Svendsen, Vegard Skogen, Lars Småbrekke :
  Empirical prescribing of penicillin G/V reduces risk of readmission of hospitalized patients with community-acquired pneumonia in Norway: a retrospective observational study
  BMC Pulmonary Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Kjerstin Havnes, Beate Hennie Garcia :
  The impact of hospitalisation to geriatric wards on the use of medications and potentially inappropriate medications - A health register study
  BMC Geriatrics 2020 ARKIV / DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Sinan Kucukcelik, Beate Hennie Garcia, Kristian Svendsen :
  Assessing Potentially Inappropriate Medications in Nursing Home Residents by NORGEP-NH Criteria
  Pharmacy 05. mars 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Abdifatah Bashi Adan, Ingrid Landfald Røen, Karoline Eriksen, Tijana Stanojevic, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study
  BMC Public Health 2019 ARKIV / DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Torunn Stadeløkken, Beate Hennie Garcia :
  A Stepwise Pharmacist-Led Medication Review Service in Interdisciplinary Teams in Rural Nursing Homes
  Pharmacy 2019 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjerstin Havnes, Kjell H. Halvorsen, Stine-Mari Haustreis, Lillann Wilsgård Skaue, Elena Kamycheva m.fl.:
  Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial
  BMJ Open 25. januar 2018 ARKIV / DOI
 • Elin Damsgård, Hege Solgård, Karin Johannessen, Katrine Wennevold, Gunnvald Kvarstein, Gunn Pettersen m.fl.:
  Understanding Pain and Pain Management in Elderly Nursing Home Patients Applying an Interprofessional Learning Activity in Health Care Students: A Norwegian Pilot Study
  Pain Management Nursing 2018 ARKIV / DOI
 • Beate Hennie Garcia, Renate Elenjord, Camilla Hilda Bjørnstad, Kjell H. Halvorsen, Sigurd Hortemo, Steinar Madsen :
  Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting
  BMJ Quality and Safety 2017 ARKIV / DOI
 • Beate Hennie Garcia, Berit K Djønne, frode Skjold, Ellen Marie Melling, Trine Iversen Aag :
  Quality of medication information in discharge summaries from hospitals: an audit of electronic patient records
  International Journal of Clinical Pharmacy 2017 ARKIV / DOI
 • Kristian Svendsen, Kjell H. Halvorsen, Solveig Vorren, Hilde Samdal, Beate Hennie Garcia :
  Adverse drug reaction reporting: how can drug consumption information add to analyses using spontaneous reports?
  European Journal of Clinical Pharmacology 18. desember 2017 DOI
 • June Utnes Høgli, Beate Hennie Garcia, frode Skjold, Vegard Skogen, Lars Småbrekke :
  An audit and feedback intervention study increased adherence to antibiotic prescribing guidelines at a Norwegian hospital
  BMC Infectious Diseases 2016 SAMMENDRAG / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tina Lien Barken, Stefano Bonacina, Rune Bostad, Elia Gabarron, Beate Hennie Garcia, Kristine Haddeland m.fl.:
  University campus as a smart technology-supported active learning arena
  Septentrio Reports 2023 DOI
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Komorbiditet blant eldre, sykehusinnlagte pasienter vurdert ved ulike tilnærminger – IMMENSE-studien
  2022
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Comorbidity among elderly hospitalized patients assessed by different approaches – the IMMENSE study
  2022
 • Birgitte Zahl-Holmstad, Beate Hennie Garcia, Eirik Hugaas Ofstad, Elin Lehnbom, Kristian Svendsen, Renata Vesela m.fl.:
  Patients’ experiences with medication-related activities in the emergency department
  2022
 • Renata Vesela, Tine Johnsgård, Marie Fagerli, Kristian Svendsen, Birgitte Zahl-Holmstad, Renate Elenjord m.fl.:
  Identifying how nurses spend their time in three Norwegian emergency departments: a time-and-motion study
  2022
 • Tine Johnsgård, Renata Vesela, Marie Fagerli, Kristian Svendsen, Marit Waaseth, Beate Hennie Garcia m.fl.:
  How much time do emergency department physicians spend on drug-related tasks?
  2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Healthcare Utilization and Costs Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Siri Pham, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo m.fl.:
  Health-Related Quality of Life Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Tine Johnsgård, Ingvil Nagelhus, Elaine Fjellstad, Elin Lehnbom, Renate Elenjord, Torsten Risør m.fl.:
  Exploring physicians’ experiences with and perceptions of medication related work tasks in emergency departments – a qualitative study.
  2021
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Correction to: Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7 (BMC Cardiovascular Disorders, (2021), 21, 1, (44), 10.1186/s12872-021-01866-1)
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 DOI
 • Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate Hennie Garcia, Marit Waaseth :
  Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers
  2019
 • Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate Hennie Garcia, Marit Waaseth :
  Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers
  2019 ARKIV
 • Beate Hennie Garcia :
  Legemidler som påvirker tannbehandlingen
  2019
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study
  2019
 • Kjerstin Havnes, frode Skjold, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Anne Gerd Granås, Jeanette Schultz Johansen m.fl.:
  Drug use and Drug Burden Index in community-dwelling older adult acutely admitted to hospital
  2019
 • Kjerstin Havnes, Elin Lehnbom, Scott Walter, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen :
  Thorough work or hours to waste, time for care or always haste? Observing clinical pharmacists in the IMMENSE-study
  2019
 • Elin Damsgård, Hege Solgård, Karin Johannessen, Katrine Wennevold, Gunn Pettersen, Gunnvald Kvarstein m.fl.:
  Studenter er en ressurs i behandlingen av pasienter med smerteproblemer i sykehjem
  https://blogg.uit.no/helsefak/ 15. mai 2018
 • Fernando Fernandez-Llimos, Andrew D. Berti, Denise Yeung, Kazeem B. Yusuff, Mohamed E. El Zowalaty, Eyob D. Adane m.fl.:
  Scholarly publishing depends on peer reviewers
  Pharmacy Practice 2018 DOI
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Marit Waaseth :
  Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study
  2018
 • Beate Hennie Garcia, Åshild Sigmundsen, Elena Kamycheva, Kjell H. Halvorsen :
  Medication discrepancies, medication-related symptoms and quality of life in a geriatric population
  2017
 • Vilde Sundstedt Baugstoe, Beate Hennie Garcia :
  Sykepleiere arbeidet raskere med virkestoffmerkede medisiner
  08. mai 2017 DATA / FULLTEKST
 • Beate Hennie Garcia :
  Kilder og beslutningsstøtte til bruk ved legemiddelgjennomgang
  Fagbokforlaget 2017
 • Elin Damsgård, Hege Solgård, Karin Johannessen, Katrine Wennevold, Gunnvald Kvarstein, Beate Hennie Garcia :
  Tverrprofesjonell smerteundervisning - et pilotprosjekt ved Universitetet i Tromsø
  2016
 • Elin Damsgård, Hege Solgård, Karin Johannessen, Katrine Wennevold, Gunnvald Kvarstein, Beate Hennie Garcia :
  Tverrprofesjonell smerteundervisning
  2016
 • Beate Hennie Garcia :
  Hjertesyke blir betrygget av farmasøyter
  12. januar 2015 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Uhensiktsmessig bruk av legemidler
  Hvordan få til riktig bruk av legemidler
  Bruk av farmasøytisk kompetanse i helsevesenet
  Tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten

  Undervisning

  Avansert klinisk farmasi (FAR-3204) - 15 studiepoent. 1. semester - masterprogrammet i farmasi, UiT.

  Acknowledgments:
  I 2014 fikk Garcia utnevnelsen som "Årets underviser" ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT.
  I 2024 fikk Garcia utnevnelsen som "Merittert Underviser" ved UiT. Denne utnevnelsen betyr at Garcia i relasjon til sin undervisning har dokumentert fokus på studentenes læring,  vitenskapelig tilnærming til undervisning, kvalitativ utvikling som underviser over tid, samt initiativ til samarbeid, pedagogisk lederskap og formidling av kunnskapsbasert undervisningspraksis.
  https://result.uit.no/merittering/