Atferd, aldring og demens

Forskningsgruppen driver nevrovitenskapelig forskning hos mennesker og dyr. Det handler om å forstå sammenhengene mellom atferd, kognitive funksjoner og hjernens funksjon.Forskningsgruppen har tre store områder hvor temaene som forskningen dreier seg om er seksuell motivasjon, kognitiv aldring og demens. Hvert område har flere underprosjekter som tar for seg mere spesifikke problemstillinger innen temaet.

 

 

Aldring             

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                         

      Atferd