Bilde Kjell H.JPG
Bilde Kjell H.JPG
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe kjell.h.halvorsen@uit.no +4777646168 +47 907 68688 Tromsø FARM F4. 220

Kjell H. Halvorsen


Førsteamanuensis og praksiskoordinator

Stillingsbeskrivelse

IPSUM forskningsgruppe

Praksiskoordinator og emneansvarlig FAR-3502

 

 

 

 


 • Pedersen, Elisabeth; Primicerio, Raul; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Garcia, Beate Hennie; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Medication adherence among persons with coronary heart disease and associations with blood pressure and low-density-lipoprotein-cholesterol. European Journal of Clinical Pharmacology 2022. ISSN 0031-6970.s doi: 10.1007/s00228-022-03276-4.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7. BMC Cardiovascular Disorders 2021; Volum 21 (1). ISSN 1471-2261.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12872-021-01866-1.
 • Pedersen, Elisabeth; Truong, Kieu Nhi Lise; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Svendsen, Kristian; Eggen, Anne Elise; Waaseth, Marit. Self-reported medication use among coronary heart disease patients showed high validity compared with dispensing data.. Journal of Clinical Epidemiology 2021; Volum 135. ISSN 0895-4356.s 115 - 124.s doi: 10.1016/j.jclinepi.2021.02.015.
 • Havnes, Kjerstin; Lehnbom, Elin; Walter, Scott R.; Garcia, Beate; Halvorsen, Kjell H.. Time distribution for pharmacists conducting a randomized controlled trial — An observational time and motion study.. PLOS ONE 2021; Volum 16 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0250898.
 • Zawahir, Shukry; Lekamwasam, Sarath; Halvorsen, Kjell H.; Rose, Grenville; Aslani, Parisa. Self-medication Behavior with antibiotics: a national cross-sectional survey in Sri Lanka. Expert Review of Anti-Infective Therapy 2021. ISSN 1478-7210.s doi: 10.1080/14787210.2021.1911647.
 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Waaseth, Marit; Giverhaug, Trude; Halvorsen, Kjell H.. Home care service employees' contribution to patient safety in clients with dementia who use dietary supplements: a Norwegian survey. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2021. ISSN 0281-3432.s doi: 10.1080/02813432.2021.1970944.
 • Waaseth, Marit; Forsdahl, Siri; Halvorsen, Kjell H.. Influensavaksine, en spørreundersøkelse blant apotekkunder. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021 (7). ISSN 0029-1935.s 43 - 49.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Halvorsen, Kjell H.; Havnes, Kjerstin; Wetting, Hilde Ljones; Svendsen, Kristian; Garcia, Beate Hennie. Intervention fidelity and process outcomes of the IMMENSE study, a pharmacist-led interdisciplinary intervention to improve medication safety in older hospitalized patients. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2021. ISSN 0269-4727.s 1 - 9.s doi: 10.1111/jcpt.13581.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Halvorsen, Kjell H.; Svendsen, Kristian; Havnes, Kjerstin; Garcia, Beate Hennie. The impact of hospitalisation to geriatric wards on the use of medications and potentially inappropriate medications - A health register study. BMC Geriatrics 2020; Volum 20 (1). ISSN 1471-2318.s doi: 10.1186/s12877-020-01585-w.
 • Halvorsen, Kjell H.; Kucukcelik, Sinan; Garcia, Beate Hennie; Svendsen, Kristian. Assessing Potentially Inappropriate Medications in Nursing Home Residents by NORGEP-NH Criteria. Pharmacy 2019; Volum 7 (1). ISSN 2226-4787.s doi: 10.3390/pharmacy7010026.
 • Waaseth, Marit; Adan, Abdifatah Bashi; Røen, Ingrid Landfald; Eriksen, Karoline; Stanojevic, Tijana; Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Holst, Lone; Ulshagen, Karen Marie; Blix, Hege Salvesen; Ariansen, Hilde Louise; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study. BMC Public Health 2019; Volum 19. ISSN 1471-2458.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12889-019-6409-x.
 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Pharmacy employees' involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies.. BMC Complementary Medicine and Therapies 2019; Volum 19:179.s 1 - 13.s doi: 10.1186/s12906-019-2587-4.
 • Halvorsen, Kjell H.; Stadeløkken, Torunn; Garcia, Beate Hennie. A Stepwise Pharmacist-Led Medication Review Service in Interdisciplinary Teams in Rural Nursing Homes. Pharmacy 2019; Volum 7 (148). ISSN 2226-4787.s doi: 10.3390/pharmacy7040148.
 • Granås, Anne Gerd; Halvorsen, Kjell H.; Wendelboe, Julie; Landmark, Cecilie Johannessen. Interdisciplinary medication review to improve pharmacotherapy for patients with intellectual disabilities. International Journal of Clinical Pharmacy 2019; Volum 41 (6). ISSN 2210-7703.s 1516 - 1525.s doi: 10.1007/s11096-019-00914-3.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård; Kamycheva, Elena; Mathiesen, Liv; Viktil, Kirsten Kilvik; Granås, Anne Gerd; Garcia, Beate Hennie. Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open 2018; Volum 8:e020106. ISSN 2044-6055.s 1 - 8.s doi: 10.1136/bmjopen-2017-020106.
 • Halvorsen, Kjell H.; Selbæk, Geir; Ruths, Sabine. Trends in potentially inappropriate medication prescribing to nursing home patients: comparison of three cross-sectional studies. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017; Volum 26 (2). ISSN 1053-8569.s 192 - 200.s doi: 10.1002/pds.4142.
 • Risvoll, Hilde; Giverhaug, Trude; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Musial, Frauke. Direct and indirect risk associated with the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17:261. ISSN 1472-6882.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12906-017-1765-5.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. (fulltekst) Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; Volum 125 (9). ISSN 0029-1935.s 45 - 50.
 • Garcia, Beate Hennie; Elenjord, Renate; Bjørnstad, Camilla Hilda; Halvorsen, Kjell H.; Hortemo, Sigurd; Madsen, Steinar. Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting. BMJ Quality and Safety 2017; Volum 26 (10). ISSN 2044-5415.s 817 - 823.s doi: 10.1136/bmjqs-2016-006422.
 • Svendsen, Kristian; Halvorsen, Kjell H.; Vorren, Solveig; Samdal, Hilde; Garcia, Beate Hennie. Adverse drug reaction reporting: how can drug consumption information add to analyses using spontaneous reports?. European Journal of Clinical Pharmacology 2017; Volum 74 (4). ISSN 0031-6970.s 497 - 504.s doi: 10.1007/s00228-017-2396-y.
 • Volmer, Daisy; Sokirskaja, Aleksandra; Laaksonen, Raisa; Vainio, Kirsti; Sandler, Niklas; Halvorsen, Kjell H.; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Gizurarson, Sveinbjørn; Muceniece, Ruta; Maurina, Baiba; Dauksiene, Jurgita; Ruuben, Lilian; Björnsdottir, Ingunn; Ratassepp, Tagne; Heinämäki, Jyrki. Perception of the Professional Knowledge of and Education on the Medical Technology Products among the Pharmacists in the Baltic and Nordic Countries—A Cross-Sectional Exploratory Study. Pharmacy 2016; Volum 4 (4). ISSN 2226-4787.s doi: 10.3390/pharmacy4040029.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen; Granås, Anne Gerd. Prevalence of Different Combinations of Antiepileptic Drugs and CNS Drugs in Elderly Home Care Service and Nursing Home Patients in Norway. Epilepsy Research and Treatment 2016; Volum 2016. ISSN 2090-1348.s 1 - 8.s doi: 10.1155/2016/5153093.
 • Ruths, Sabine; Sørensen, Pernille Hegre; Kirkevold, Øyvind; Husebø, Bettina; Krüger, Kjell; Halvorsen, Kjell H.; Selbæk, Geir. Trends in psychotropic drug prescribing in Norwegian nursing homes from 1997 to 2009: a comparison of six cohorts. (fulltekst) International Journal of Geriatric Psychiatry 2012; Volum 28 (8). ISSN 0885-6230.s 868 - 876.s doi: 10.1002/gps.3902.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd; Engeland, Anders; Ruths, Sabine. Prescribing quality for older people in Norwegian nursing homes and home nursing services using multidose dispensed drugs. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2012; Volum 21 (9). ISSN 1053-8569.s 929 - 936.s doi: 10.1002/pds.2232.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd. Multidosepakkede legemidler i Skandinavia : en systematisk oversikt over muligheter og begrensninger. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2012; Volum 120 (4). ISSN 0029-1935.s 22 - 27.
 • Andreassen, Lillan Mo; Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd. Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva : behovsmedisinering i sjukeheimar. Sykepleien Forskning 2011 (1). ISSN 1890-2936.s 46 - 52.s doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0061.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Stensland, Per Steinar; Granås, Anne Gerd. A qualitative study of physicians’ and nurses’ experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP) 2011; Volum 19 (5). ISSN 0961-7671.s 350 - 357.s doi: 10.1111/j.2042-7174.2011.00129.x.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd; Viktil, Kirsten K.. Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2010; Volum 28 (2). ISSN 0281-3432.s 82 - 88.s doi: 10.3109/02813431003765455.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Correction to: Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7 (BMC Cardiovascular Disorders, (2021), 21, 1, (44), 10.1186/s12872-021-01866-1). BMC Cardiovascular Disorders 2021; Volum 21 (1). ISSN 1471-2261.s doi: 10.1186/s12872-021-02214-z.
 • Halvorsen, Kjell H.; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd; Viktil, Kirsten Kilvik. The impact of pharmacists on drug-related problems in nursing homes. 24th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management 2020-08-17 - 2020-08-20 2020.
 • Halvorsen, Kjell H.; Granås, Anne Gerd. The use of z-hypnotics in the nursing home patients: a five year longitudinal study.. 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.
 • Halvorsen, Kjell H.. Pharmacy research above the Arctic Circle. Seminar University of Sydney, School of Pharmacy 2019-05-03 - 2019-05-03 2019.
 • Halvorsen, Kjell H.; Fujita, Kenji; Sato, Noriko; Chen, Timothy F.. Quality indicators in community pharmacies (Workshop). Nordic Social Pharmacy Workshop 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.
 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. EAN-5th Congress of the European Academy of Neurology 2019-06-29 - 2019-07-02 2019.
 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. European Journal of Neurology 2019; Volum 26 (S1). ISSN 1351-5101.s 347 - 935.s doi: 10.1111/ene.14019.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Eggen, Anne Elise; Halvorsen, Kjell H.; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study. 35th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2019-08-24 - 2019-08-28 2019.
 • Halvorsen, Kjell H.; Gulla, Christine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. Legemiddelbruk i sykehjem. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245021783.s 253 - 262.
 • Havnes, Kjerstin; Haustreis, Stine-Mari; Wetting, Hilde Ljones; Johansen, Jeanette Schultz; Garcia, Beate Hennie; Walter, Scott; Lehnbom, Elin; Halvorsen, Kjell H.. Workflow of clinical pharmacists leading research at geriatric wards. 52nd Australian Association of Gerontology Conference 2019-11-05 - 2019-11-08 2019.
 • Jakobsen, Ann Helen; Halvorsen, Kjell H.; Småbrekke, Lars. Forslag til kvalitetsindikatorer for primærapotek. Farmasidagene 2019 2019-11-07 - 2019-11-08 2019.
 • Halvorsen, Kjell H.; Stadeløkken, Torunn; Garcia, Beate. A stepwise pharmacist-led medication review service in interdisciplinary teams in rural nursing homes. Farmasidagene 2019-11-07 - 2019-11-08 2019.
 • Havnes, Kjerstin; Skjold, frode; Svendsen, Kristian; Garcia, Beate Hennie; Granås, Anne Gerd; Johansen, Jeanette Schultz; Gnjidic, Danijela; Hilmer, Sarah N.; Chen, Timothy F.; Halvorsen, Kjell H.. Drug use and Drug Burden Index in community-dwelling older adult acutely admitted to hospital. 52nd Australian Association of Gerontology Conference; Coming of age together, new ways of knowing and acting 2019-11-05 - 2019-11-08 2019.
 • Havnes, Kjerstin; Lehnbom, Elin; Walter, Scott; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.. Thorough work or hours to waste, time for care or always haste? Observing clinical pharmacists in the IMMENSE-study. NFIF Annual Conference 2019 2019-05-27 - 2019-05-29 2019.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Waaseth, Marit. Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study. FIP Pharmacy Practice Research Conference 2018-06-25 - 2018-06-27 2018.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.
 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.. EAN-4th Congress of the European Academy of Neurology 2018-06-16 - 2018.
 • Halvorsen, Kjell H.; Goodman, Claire; Achterberg, Wilco; Gordon, Adam; Kirkevold, Marit; Rosstad, Tove; Husebø, Bettina. Experiences from how interdisciplinary network initiatives enhance care home research. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG) 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Halvorsen, Kjell H.. Pillebefinnende - pillegodt for farmasøyter?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; Volum 125 (9). ISSN 0029-1935.s 36 - 36.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; Volum 13 (3). ISSN 1551-7411.s e12 - e12.
 • Landmark, Cecilie Johannessen; Halvorsen, Kjell H.. Epilepsi og eldre-polyfarmasiaspekter. årsmøte i norsk epilepsiselskap 2017-05-18 - 2017.
 • Halvorsen, Kjell H.. Hvordan jobber akademia for å utdanne fremtidens farmasøyter og hvordan skal vi sammen jobbe for å utvikle apotekene til det beste for legemiddelbrukerne?. Fagseminar Apotekforeningen 2017-11-23 - 2017-11-23 2017.
 • Garcia, Beate Hennie; Sigmundsen, Åshild; Kamycheva, Elena; Halvorsen, Kjell H.. Medication discrepancies, medication-related symptoms and quality of life in a geriatric population. Annual Symposium of the European Society of Clinical Pharmacy 2017-10-09 - 2017-10-11 2017.
 • Halvorsen, Kjell H.. Kap 12. Arena for legemiddelgjennomgang. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020090.s 169 - 183.
 • Halvorsen, Kjell H.. Legemidler og legemiddelsikkerhet. Digitalisering og velferdsteknologi 2017-04-19 - 2017-04-20 2017.
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen. Medications reviews in patients with mental disabilities. Nordic Social Pharmacy research conference 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Stadeløkken, Torunn; Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate. Drug use and drug related problems in three nursing homes in rural municipalitites of Norway. Nordic Social Pharmacy research conference 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Kucukcelic, Sinan; Halvorsen, Kjell H.; Svendsen, Kristian. Potentially inappropriate medication use in nursing homes in Northern Norway - Using the Norwegian General Practice - Nursing Home criteria. Nordic Social Pharmacy Conference 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Halvorsen, Kjell H.; Selbæk, Geir; Ruths, Sabine. Trends in prescribing of potentially inappropriate medications to nursing home residents: a comparison of three three cohorts. 23rd Nordic Congress of Gerontology 2016-06-20 - 2016-06-23 2016.
 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate. Kommunikasjonstrening for helsepersonell – bruk av digitale verktøy i klinisk farmasi. Helsekompetanse 2016 2016-06-09 - 2016.
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen. Medication review in patients with mental disabilities.. 45th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.
 • Risvoll, Hilde; Movahedih, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Apotekansattes bidrag til trygg bruk av urter og kosttilskudd. Fokus på kunder med demens. Landskonferansen i alderspsykiatri 2016 2016-04-18 - 2016-04-20 2016.
 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude. Direct and indirect risks associated with the use of dietary supplements in patients with dementia. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Risvoll, Hilde; Mohavedi, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Do pharmacy employees contribute to dementia patients' safe use of dietary supplements/herbs?. IPA International psychogeriatric Association International Congress 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.
 • Engen, Tone Ruud; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Småbrekke, Lars; Ljones Wetting, Hilde. Er det trygt å velge billigere resept-medisiner?. (data) 2015.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen; Granås, Anne Gerd. Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway. Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2015-06-03 - 2015-06-05 2015.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen; Granås, Anne Gerd. Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy 2015; Volum 37 (2). ISSN 2210-7703.s 5 - 5.
 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Farmasi på torget. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.
 • Halvorsen, Kjell H.. Uhensiktsmessig legemiddelforskrivning var alt så mye bedre før. Nasjonale konferanse i alders og sykehjemsmedisin 2014-03-10 - 2014-03-11 2014.
 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. 1 av 4 låner medisiner av andre. 2014.
 • Halvorsen, Kjell H.; Småbrekke, Lars; Granås, Anne Gerd. Use of drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients. International Journal of Clinical Pharmacology Research 2013; Volum 35 (6). ISSN 0251-1649.s 1337 - 1337.
 • Halvorsen, Kjell H.; Småbrekke, Lars; Granås, Anne Gerd. Use of drugs for opeptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients. 42nd ESCP symposium on clinical pharamcy 2013-10-16 - 2013-10-18 2013.
 • Halvorsen, Kjell Hermann. Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication reviews. (fulltekst) (omtale) 2012 ISBN 978-82-308-1989-0.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Stensland, Per Steinar. Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisiplinary medication reviews. Universitetet i Bergen 2012 ISBN 978-82-308-1989-0.
 • Halvorsen, Kjell H.; Granås, Anne Gerd; Engeland, Anders; Ruths, Sabine. Prescribing quality for older people in nursing homes and home care services using multi-dose dispensed drugs. 17th Nordic Congress of General Practice 2011-06-14 - 2011-06-17 2011.
 • Halvorsen, Kjell H.. Økt bruk av farmasøytisk kompetanse nøkkelen til riktigere legemiddelbruk i sykehjem. Demens : tidsskrift om demenssykdommer 2011; Volum 15 (2). ISSN 0809-3520.s 35 - 37.
 • Halvorsen, Kjell H.; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd; Viktil, Kirsten Kilvik. Drug-related problems in nursing homes: the impact of multidisciplinary teams. 20th Nordic congress of gerontology 2010-05-30 - 2010-06-02 2010.
 • Ruths, Sabine; Halvorsen, Kjell H.; Granås, Anne Gerd; Viktil, Kirsten Kilvik. Drug-related problems in Norwegian nursing homes. 15th Wonca Europe Conference 2009-08-16 - 2009-08-19 2009.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Bokkapitler:

  Klinisk farmasi - en lærebok. Kap. 12 Arena for legemiddelgjennomgang (Viktil og Halvorsen)

  Eldreboken Diagnose og behandling. Kap. 26. Legemiddelbruk i sykehjem (Halvorsen, Gulla og Kjome)

  Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kap. 6. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling (Næss og Halvorsen).


  Forskningsinteresser

  1. Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi
  2. Alders- og sykehjemsmedisin
  3. Legemidler og eldre
  4. Apotekpraksis

   

   

   

   

   

   

   

  Undervisning

  Emneansvarlig for Studieopphold i praksis på masterprogrammet (FAR-3502) 
  FARM F4. 220