Bilde av Halvorsen, Kjell H.
Bilde av Halvorsen, Kjell H.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe kjell.h.halvorsen@uit.no +4777646168 +47 907 68688 Her finner du meg

Kjell H. Halvorsen


Førsteamanuensis og praksiskoordinator

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis Kjell H. Halvorsen er tilknyttet Institutt for farmasi hvor han ivaretar administrative oppgaver, står for undervisning og driver med forskning. Han er engasjert i å utvikle farmasifaget og apotekpraksis og tar jevnlig del i instituttets strategiske utvikling.

I rollen som kurskoordinator for FAR-2505 og FAR-3505, er han sentral i planleggingen og utførelsen av undervisningsmoduler som er essensielle for studentenes yrkesforberedelser.

Som forsker i gruppen for klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM), fokuserer han på viktige forskningsområder som klinisk farmasi, farmakoepidemiologi, medisinering i sykehjem og hos eldre, samt utvikling av kvalitetsindikatorer for apotek.

I sin nåværende rolle som nestleder ved Institutt for farmasi og som instituttstyremedlem, bidrar han aktivt til å bistå instituttet mot dets strategiske mål og til å bevare instituttets anerkjente status innen forskning og utdanning.

 

 

 

 


 • Karl-Erik Bø, Kjell H. Halvorsen, Torsten Risør, Elin Lehnbom :
  ‘Illuminating determinants of implementation of non-dispensing pharmacist services in home care: a qualitative interview study’
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2023 ARKIV / DOI
 • Ann Helen Jakobsen, Lars Småbrekke, Timothy F. Chen, Kjell H. Halvorsen :
  Exploring stakeholders' perspectives on the quality of services provided through community pharmacies
  Research in Social and Administrative Pharmacy 2023 ARKIV / DOI
 • Kenji Fujita, Kjell Hermann Halvorsen, Noriko Sato, Janja Jazbar, Pilar Modamio, Isabel Waltering m.fl.:
  Pharmaceutical Care Network Europe definition of quality indicators for pharmaceutical care: a systematic literature review and international consensus development
  International Journal of Clinical Pharmacy 2023 ARKIV / DOI
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Jeanette Schultz Johansen, Kjerstin Havnes, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo m.fl.:
  A Trial-Based Cost-Utility Analysis of a Medication Optimization Intervention Versus Standard Care in Older Adults
  Drugs & Aging 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Monica Risvoll, Torsten Risør, Kjell Hermann Halvorsen, Marit Waaseth, Trine Stub, Trude Giverhaug m.fl.:
  General practitioners’ role in safeguarding patients with dementia in their use of dietary supplements. A qualitative study
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 08. november 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Kjerstin Havnes, Eirin Guldsten Robinson, Hilde Ljones Wetting m.fl.:
  Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (The IMMENSE study) – a randomized controlled trial
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Kjerstin Havnes, Kristian Svendsen, Jeanette Schultz Johansen, Anne Gerd Granås, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen :
  Is anticholinergic and sedative drug burden associated with postdischarge institutionalization in community-dwelling older patients acutely admitted to hospital? A Norwegian registry-based study
  Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2022 ARKIV / DOI
 • Kjell H. Halvorsen :
  Pharmacist Involvement in Optimizing Medication Use in Nursing Homes
  Cappelen Damm Akademisk 2022 DOI
 • Elisabeth Pedersen, Raul Primicerio, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Beate Hennie Garcia, Henrik Schirmer m.fl.:
  Medication adherence among persons with coronary heart disease and associations with blood pressure and low-density-lipoprotein-cholesterol
  European Journal of Clinical Pharmacology 2022 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kjerstin Havnes, Hilde Ljones Wetting, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia :
  Intervention fidelity and process outcomes of the IMMENSE study, a pharmacist-led interdisciplinary intervention to improve medication safety in older hospitalized patients
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Kjerstin Havnes, Elin Lehnbom, Scott R. Walter, Beate Garcia, Kjell H. Halvorsen :
  Time distribution for pharmacists conducting a randomized controlled trial — An observational time and motion study.
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Kieu Nhi Lise Truong, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Anne Elise Eggen m.fl.:
  Self-reported medication use among coronary heart disease patients showed high validity compared with dispensing data.
  Journal of Clinical Epidemiology 2021 ARKIV / DOI
 • Shukry Zawahir, Sarath Lekamwasam, Kjell H. Halvorsen, Grenville Rose, Parisa Aslani :
  Self-medication Behavior with antibiotics: a national cross-sectional survey in Sri Lanka
  Expert Review of Anti-Infective Therapy 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Siri Forsdahl, Kjell H. Halvorsen :
  Influensavaksine, en spørreundersøkelse blant apotekkunder
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021 ARKIV
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Marit Waaseth, Trude Giverhaug, Kjell H. Halvorsen :
  Home care service employees' contribution to patient safety in clients with dementia who use dietary supplements: a Norwegian survey
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2021 ARKIV / DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Kjerstin Havnes, Beate Hennie Garcia :
  The impact of hospitalisation to geriatric wards on the use of medications and potentially inappropriate medications - A health register study
  BMC Geriatrics 2020 ARKIV / DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Sinan Kucukcelik, Beate Hennie Garcia, Kristian Svendsen :
  Assessing Potentially Inappropriate Medications in Nursing Home Residents by NORGEP-NH Criteria
  Pharmacy 05. mars 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Abdifatah Bashi Adan, Ingrid Landfald Røen, Karoline Eriksen, Tijana Stanojevic, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study
  BMC Public Health 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Marit Waaseth :
  Pharmacy employees' involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies.
  BMC Complementary Medicine and Therapies 2019 ARKIV / DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Torunn Stadeløkken, Beate Hennie Garcia :
  A Stepwise Pharmacist-Led Medication Review Service in Interdisciplinary Teams in Rural Nursing Homes
  Pharmacy 2019 ARKIV / DOI
 • Anne Gerd Granås, Kjell H. Halvorsen, Julie Wendelboe, Cecilie Johannessen Landmark :
  Interdisciplinary medication review to improve pharmacotherapy for patients with intellectual disabilities
  International Journal of Clinical Pharmacy 15. november 2019 DOI
 • Jeanette Schultz Johansen, Kjerstin Havnes, Kjell H. Halvorsen, Stine-Mari Haustreis, Lillann Wilsgård Skaue, Elena Kamycheva m.fl.:
  Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial
  BMJ Open 25. januar 2018 ARKIV / DOI
 • Beate Hennie Garcia, Renate Elenjord, Camilla Hilda Bjørnstad, Kjell H. Halvorsen, Sigurd Hortemo, Steinar Madsen :
  Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting
  BMJ Quality and Safety 2017 ARKIV / DOI
 • Wiphawee Bunmeepom, Janne erikke Mjelle, Kjell Hermann Halvorsen, marthe gaarder, Abdullahi Bishar Omar, Marit Waaseth :
  Norwegian Pharmacists´ Perceptions of the Phenomenon Professional Discretion
  2023
 • Wiphawee Bunmeepom, Janne erikke Mjelle, Kjell Hermann Halvorsen, marthe gaarder, Abdullahi Bishar Omar, Marit Waaseth :
  Norske farmasøyters erfaring med, og syn på, farmasøytisk skjønn
  2023
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Komorbiditet blant eldre, sykehusinnlagte pasienter vurdert ved ulike tilnærminger – IMMENSE-studien
  2022
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Comorbidity among elderly hospitalized patients assessed by different approaches – the IMMENSE study
  2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Healthcare Utilization and Costs Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Siri Pham, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo m.fl.:
  Health-Related Quality of Life Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Correction to: Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7 (BMC Cardiovascular Disorders, (2021), 21, 1, (44), 10.1186/s12872-021-01866-1)
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Sabine Ruths, Anne Gerd Granås, Kirsten Kilvik Viktil :
  The impact of pharmacists on drug-related problems in nursing homes
  2020
 • Hilde Risvoll, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Frauke Musial :
  Use of dietary supplements by persons with dementia
  2019
 • Hilde Risvoll, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Frauke Musial :
  Use of dietary supplements by persons with dementia
  European Journal of Neurology 27. juni 2019 DOI
 • Kjell H. Halvorsen, Kenji Fujita, Noriko Sato, Timothy F. Chen :
  Quality indicators in community pharmacies (Workshop)
  2019
 • Kjell H. Halvorsen, Christine Gulla, Reidun Lisbet Skeide Kjome :
  Legemiddelbruk i sykehjem
  Fagbokforlaget 2019
 • Kjerstin Havnes, Stine-Mari Haustreis, Hilde Ljones Wetting, Jeanette Schultz Johansen, Beate Hennie Garcia, Scott Walter m.fl.:
  Workflow of clinical pharmacists leading research at geriatric wards
  2019
 • Ann Helen Jakobsen, Kjell H. Halvorsen, Lars Småbrekke :
  Forslag til kvalitetsindikatorer for primærapotek
  2019
 • Kjell H. Halvorsen :
  Pharmacy research above the Arctic Circle
  2019
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study
  2019
 • Kjell H. Halvorsen, Anne Gerd Granås :
  The use of z-hypnotics in the nursing home patients: a five year longitudinal study.
  2019
 • Kjerstin Havnes, frode Skjold, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Anne Gerd Granås, Jeanette Schultz Johansen m.fl.:
  Drug use and Drug Burden Index in community-dwelling older adult acutely admitted to hospital
  2019
 • Kjerstin Havnes, Elin Lehnbom, Scott Walter, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen :
  Thorough work or hours to waste, time for care or always haste? Observing clinical pharmacists in the IMMENSE-study
  2019
 • Kjell H. Halvorsen, Torunn Stadeløkken, Beate Garcia :
  A stepwise pharmacist-led medication review service in interdisciplinary teams in rural nursing homes
  2019
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Marit Waaseth :
  Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.
  2018
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Marit Waaseth :
  Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study
  2018
 • Kjell H. Halvorsen, Claire Goodman, Wilco Achterberg, Adam Gordon, Marit Kirkevold, Tove Rosstad m.fl.:
  Experiences from how interdisciplinary network initiatives enhance care home research
  2018
 • Marit Waaseth, Terje Nilsen, Reidun Lisbet Skeide Kjome, Kjell H. Halvorsen :
  Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning
  Diabetesforum 2018
 • Marit Waaseth, Terje Nilsen, Reidun Lisbet Skeide Kjome, Kjell H. Halvorsen :
  Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies
  Research in Social and Administrative Pharmacy 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Bokkapitler:

  Klinisk farmasi - en lærebok. Kap. 12 Arena for legemiddelgjennomgang (Viktil og Halvorsen)

  Eldreboken Diagnose og behandling. Kap. 26. Legemiddelbruk i sykehjem (Halvorsen, Gulla og Kjome)

  Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kap. 6. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling (Næss og Halvorsen).

  Medication Safety in Municipal Health and Care Services. Chap. 9
  Pharmacist Involvement in Optimizing Medication Use in Nursing Homes (Halvorsen)