Morten Bøhmer Strøm


Professor, prodekan forskning og innovasjon

Stillingsbeskrivelse

Morten B. Strøm er Prodekan forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han er professor i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi. Forskningen hans omhandler utvikling av peptider og peptid etterligninger (peptidomimetika) med aktivitet mot resistente bakterier og med aktivitet mot kreftceller. Sammen med andre forskningsgrupper ved UiT studerer vi hvordan disse molekylene kan utvikles til å bli fremtidige legemidler og legemiddelformuleringer. Dette har gitt viktig erfaring innen innovasjon, patentering og kommersialisering.

Professor ved Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Dominik Ausbacher, Lindsey A. Miller, Darla M. Goeres, Philip S. Stewart, Morten Bøhmer Strøm, Adyary Fallarero :
  α,α-disubstituted β-amino amides eliminate Staphylococcus aureus biofilms by membrane disruption and biomass removal
  Biofilm 2023 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Marianne Hagensen Paulsen, Zeljka Vanic, Gøril Eide Flaten, Beatrice Vitali m.fl.:
  Tailored anti-biofilm activity – Liposomal delivery for mimic of small antimicrobial peptide
  Biomaterials Advances 2023 ARKIV / DOI
 • Manuel K Langer, Ataur Rahman, Hymonti Dey, Trude Anderssen, Hans-Matti Blencke, Tor Haug m.fl.:
  Investigation of tetrasubstituted heterocycles reveals hydantoins as a promising scaffold for development of novel antimicrobials with membranolytic properties
  European Journal of Medicinal Chemistry 2023 ARKIV / DOI
 • Susannah von Hofsten, Manuel K Langer, Katja Korelin, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Trude Anderssen m.fl.:
  Amphipathic barbiturates as marine product mimics with cytolytic and immunogenic effects on head and neck squamous cell carcinoma cell lines
  Frontiers in Pharmacology 30. mars 2023 ARKIV / DOI
 • Alexandra Sofia Antunes de Sousa, Vegard Borøy, Agnethe Hansen Bæverud, Kjersti Julin, Annette Bayer, Morten B. Strøm m.fl.:
  Polymyxin B stabilized DNA micelles for sustained antibacterial and antibiofilm activity against P. aeruginosa
  Journal of materials chemistry. B 2023 ARKIV / DOI
 • Hymonti Dey, Danijela Simonovic, Ingrid Sofie Norberg-Schulz Hagen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim, Hans-Matti Blencke m.fl.:
  Synthesis and Antimicrobial Activity of Short Analogues of the Marine Antimicrobial Peptide Turgencin A: Effects of SAR Optimizations, Cys-Cys Cyclization and Lipopeptide Modifications
  International Journal of Molecular Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Manuel K Langer, Ataur Rahman, Hymonti Dey, Trude Anderssen, Francesco Zilioli, Tor Haug m.fl.:
  A concise SAR-analysis of antimicrobial cationic amphipathic barbiturates for an improved activity-toxicity profile
  European Journal of Medicinal Chemistry 2022 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Susannah von Hofsten, Marianne Hagensen Paulsen, Synnøve Magnussen, Dominik Ausbacher, Mathias Kranz, Annette Bayer m.fl.:
  The marine natural product mimic MPM-1 is cytolytic and induces DAMP release from human cancer cell lines
  Scientific Reports 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Hagensen Paulsen, Magnus Engqvist, Dominik Ausbacher, Trude Anderssen, Manuel K- Langer, Tor Haug m.fl.:
  Amphipathic Barbiturates as Mimics of Antimicrobial Peptides and the Marine Natural Products Eusynstyelamides with Activity against Multi-resistant Clinical Isolates
  Journal of Medicinal Chemistry 2021 ARKIV / DOI
 • Ida Kristine Østnes Hansen, Tomas Lövdahl, Danijela Simonovic, Kine Østnes Hansen, Aaron John Christian Andersen, hege Devold m.fl.:
  Antimicrobial activity of small synthetic peptides based on the marine peptide turgencin A: Prediction of antimicrobial peptide sequences in a natural peptide and strategy for optimization of potency
  International Journal of Molecular Sciences 2020 ARKIV / DOI
 • Runar Gjerp Solstad, Cecilie Johansen, Klara Stensvåg, Morten B. Strøm, Tor Haug :
  Structure‐activity relationship studies of shortened analogues of the antimicrobial peptide EeCentrocin 1 from the sea urchin Echinus esculentus
  Journal of Peptide Science 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Hagensen Paulsen, Dominik Ausbacher, Annette Bayer, Magnus Engqvist, Terkel Hansen, Tor Haug m.fl.:
  Antimicrobial activity of amphipathic α,α-disubstituted β-amino amide derivatives against ESBL–CARBA producing multi-resistant bacteria; effect of halogenation, lipophilicity and cationic character
  European Journal of Medicinal Chemistry 2019 ARKIV / DOI
 • Elizaveta Igumnova, Ekaterina Mishchenko, Tor Haug, Hans-Matti Blencke, Johanna U Ericson Sollid, Elizabeth Aarag m.fl.:
  Amphipathic sulfonamidobenzamides mimicking small antimicrobial marine natural products; investigation of antibacterial and anti-biofilm activity against antibiotic resistant clinical isolates.
  Bioorganic & Medicinal Chemistry 2018 DOI
 • Marianne Hagensen Paulsen, Eskil Andre Karlsen, Dominik Ausbacher, Trude Anderssen, Annette Bayer, Philipp Ochtrop m.fl.:
  An amphipathic cyclic tetrapeptide scaffold containing halogenated β2,2-amino acids with activity against multi-resistant bacteria
  Journal of Peptide Science 2018 DOI
 • Thomas Aleksander Bakka, Morten B. Strøm, Jeanette hammer Andersen, Odd Reidar Gautun :
  Synthesis and antimicrobial evaluation of cationic low molecular weight amphipathic 1,2,3-triazoles
  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2017 ARKIV / DOI
 • Thomas Aleksander Bakka, Morten B. Strøm, Jeanette hammer Andersen, Odd Reidar Gautun :
  Methyl propiolate and 3-butynone: starting points for synthesis of amphiphilic 1,2,3-triazole peptidomimetics for antimicrobial evaluation
  Bioorganic & Medicinal Chemistry 2017 ARKIV / DOI
 • Marianne H. Paulsen, Magnus Engqvist, Dominik Ausbacher, Morten B. Strøm, Annette Bayer :
  Efficient and scalable synthesis of α,α-disubstituted β-amino amides
  Organic and biomolecular chemistry 2016 ARKIV / DOI
 • Vilde Flaget Hesle, Camtu Cathrine Tran, Morten B. Strøm, Odd Reidar Gautun :
  Synthetic studies towards amphipathic pyrazino-pyrimidine-dione scaffolds for antimicrobial testing
  2024
 • Ataur Rahman, Manuel K Langer, Hans-Matti Blencke, Tor Haug, Johanna U Ericson, Morten B. Strøm m.fl.:
  Development of novel antimicrobial peptides: two classes with improved antimicrobial and antibiofilm activity
  2023 PROSJEKT
 • Christoffer Ågnes, Ataur Rahman, hege Devold, Klara Stensvåg, Morten B. Strøm, Tor Haug :
  Antibacterial and antibiofilm activity in Arctic and sub-Arctic marine benthic invertebrates
  2023
 • Hymonti Dey, Danijela Simonovic, Ingrid Sofie Norberg-Schulz Hagen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim, Hans-Matti Blencke m.fl.:
  Antimicrobial activity and mode of action study of short cyclic analogues of the marine antimicrobial peptide Turgencin A
  2023
 • Manuel K Langer, Ataur Rahman, Hymonti Dey, Trude Anderssen, Hans-Matti Blencke, Tor Haug m.fl.:
  Tetrasubstituted hydantoins: Novel membranolytic antimicrobials
  2023
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Marianne Hagensen Paulsen, Zeljka Vanic, Gøril Eide Flaten, Beatrice Vitali m.fl.:
  Liposomes in topical delivery of mimic of small antimicrobial peptide - Improving the anti-biofilm effect
  2023
 • Christoffer Ågnes, Ataur Rahman, Hege Devold, Klara Stensvåg, Morten Bøhmer Strøm, Tor Haug :
  Antibacterial and antibiofilm compounds in six marine invertebrates from Arctic and sub-Arctic Oceans
  2023
 • Ataur Rahman, Manuel K Langer, Bartosz Michno, Hans-Matti Blencke, Tor Haug, Johanna U Ericson m.fl.:
  In vivo toxicity and activity of newly developed novel analogues of short-cationic antimicrobial peptides as novel antibacterial agents
  2023
 • Ataur Rahman, Manuel K Langer, Bartosz Michno, Hans-Matti Blencke, Tor Haug, Johanna U Ericson m.fl.:
  In vivo toxicity and activity of newly developed novel analogues of short-cationic antimicrobial peptides as novel antibacterial agents
  2023
 • Alexandra Sofia Antunes de Sousa, Kjersti Julin, Annette Bayer, Morten Bøhmer Strøm, Mona Johannessen, Natasa Skalko-Basnet m.fl.:
  Drug-loaded DNA nanoparticles against bioflms
  2023
 • Hymonti Dey, Danijela Simonovic, Ingrid Sofie Norberg-Schulz Hagen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim, Hans-Matti Blencke m.fl.:
  Antimicrobial Activity and Mode of Action Study of Short Analogues of The Marine Antimicrobial Peptide Turgencin A
  2022
 • Danijela Simonovic, Hymonti Dey, Natascha Johansen, Trude Anderssen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim m.fl.:
  Investigation of the antimicrobial activity and proteolytic stability of the short analogues of the marine peptide EeCentrocin 1
  2022
 • Susannah von Hofsten, Marianne Hagensen Paulsen, Manuel K Langer, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Annette Bayer m.fl.:
  A Compound Inspired by Arctic Marine Animals Kills Cancer Cells in vitro and in vivo
  2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Gøril Eide Flaten, Morten B. Strøm, Natasa Skalko-Basnet :
  Membrane-active antimicrobials – in synergy with nature – the role of chitosan
  2022
 • Kjersti Julin, Annette Bayer, Morten Bøhmer Strøm, Mona Johannessen, Natasa Skalko-Basnet, Sybil Akua Okyerewa Obuobi :
  DNA Nanocarriers for improved biofilm penetration
  2022
 • Nima Alinejad Chatli, Morten B. Strøm, Danijela Simonovic, Tor Haug :
  Synthesis of linear and cyclic proline-rich analogues of the marine, antimicrobial peptides Hyasin 1 and Arasin 1
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Hymonti Dey, Danijela Simonovic, Ingrid Sofie Norberg-Schulz Hagen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim, Hans-Matti Blencke m.fl.:
  Antimicrobial activity and mode of action study of short analogues of the marine antimicrobial peptide Turgencin A
  2021
 • Danijela Simonovic, Hymonti Dey, Natascha Johansen, Trude Anderssen, Terje Vasskog, Elizabeth G. Aarag Fredheim m.fl.:
  Investigation of the antimicrobial activity and proteolytic stability of the short analogues of the marine peptide EeCentrocin 1
  2021
 • Natascha Johansen, Danijela Simonovic, Tor Haug, Morten B. Strøm :
  Synthesis of analogues of the antimicrobial lead peptide P6 developed from the marine peptide EeCentrocin 1
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ingrid Norberg-Schulz Hagen, Danijela Simonovic, Tor Haug, Morten B. Strøm :
  Synthesis of short lipopeptide analogues of the marine, antimicrobial peptide Turgencin A
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ataur Rahman, Manuel Karl Langer, Hymonti Dey, Jonathan Hira, Ekaterina Mishchenko, Annette Bayer m.fl.:
  Novel antimicrobial and biofilm-inhibitors from marine resources
  2020
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Ann Kristin Pettersen, Morten B. Strøm, Natasa Skalko-Basnet :
  Nano-antimicrobials in biofilm eradication - Optimization of stability and toxicity profile
  2020
 • Susannah von Hofsten, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Marianne Hagensen Paulsen, Annette Bayer, Morten B. Strøm m.fl.:
  The Marine Natural Product Mimic MHP88 Shows Anticancer Activity and has the Potential to Cause Immunogenic Cell Death
  2020 ARKIV
 • Klara Stensvåg, Jonathan Hira, Ekaterina Mishchenko, Hans-Matti Blencke, Morten B. Strøm, Bjarne Landfald m.fl.:
  Marine antimicrobial peptides – an inspiration for new compounds to fight bacteria
  2019
 • Solveig Valderhaug, Daniel Lindberg, Thomas A Bakka, Morten B. Strøm, Jeanette hammer Andersen, Odd Reidar Gautun :
  Synthesis and antimicrobial evaluation of fused benzene amphiphiles
  2018
 • Manuel K Langer, Marianne Hagensen Paulsen, Morten B. Strøm, Annette Bayer :
  Amphipathic Hydantoins – potential new antibiotics Mimicing the marine antimicrobials eusynstyelamides
  2018
 • Tomas Lövdahl, Tor Haug, Morten B. Strøm :
  Solid phase peptide synthesis and structure activity relationship study of a marine peptide from Synoicum turgens
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Ekaterina Mishchenko, Elizaveta Igumnova, Johanna U Ericson Sollid, Hans-Matti Blencke, Reidunn Silje Lauksund, Tor Haug m.fl.:
  Antibacterial marine natural product mimics for treatment of infections.
  2017
 • Thomas Aleksander Bakka, Odd Reidar Gautun, Morten B. Strøm, Jeanette hammer Andersen :
  Synthesis and antimicrobial evaluation of small amphipathic natural product mimics
  2017
 • Eskil André Karlsen, Marianne H. Paulsen, Tor Haug, Morten B. Strøm :
  Solid-phase peptide synthesis of antimicrobial peptide analogues of a marine peptide from Echinus esculentus and cyclic peptides with unnatural β2,2-amino acids incorporated
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Thomas A Bakka, Odd Reidar Gautun, Morten B. Strøm, Anne Fiksdahl :
  Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Small Molecule Amphiphiles Derived from Amphiphilic Antimicrobial Natural Products
  2017
 • Thomas Aleksander Bakka, Odd Reidar Gautun, Morten B. Strøm, Jeanette hammer Andersen :
  Synthesis of Amphipathic 1,2,3-Triazoles and Screening for Antimicrobial, Antibiofilm and Anti-oxidative Activities
  2016
 • Leena Hanski, Dominik Ausbacher, Morten B. Strøm, Pia M Vuorela :
  Impact of β2,2-amino acid derivatives, a novel class of Chlamydia pneumoniae inhibitors, on bronchial epithelium VEGF production.
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjonsliste

  1. Strøm, M. B.; Rekdal, Ø.; Svendsen, J. S., Antibacterial activity of 15-residue lactoferricin derivatives. J. Peptide Res. 2000, 56, 265-274.
  2. Lejon, T.; Strøm, M. B.; Svendsen, J. S., Antibiotic activity of pentadecapeptides modelled from amino acid descriptors. J. Peptide Sci. 2001, 7, 74-81.
  3. Lejon, T.; Strøm, M. B.; Svendsen, J. S., Is information about peptide sequence necessary in multivariate analysis? Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2001, 57, 93-95.
  4. Strøm, M. B.; Rekdal, Ø.; Stensen, W.; Svendsen, J. S., Increased antibacterial activity of 15-residue murine lactoferricin derivatives. J. Peptide Res. 2001, 57, 127-139.
  5. Strøm, M. B.; Haug, B. E.; Rekdal, Ø.; Skar, M. L.; Stensen, W.; Svendsen, J. S., Important structural features of 15-residue lactoferricin derivatives and methods for improvement of antimicrobial activity. Biochem Cell Biol. 2002, 80, 65-74.
  6. Strøm, M. B.; Rekdal, Ø.; Svendsen, J. S., Antimicrobial activity of short arginine- and tryptophan-rich peptides. J. Peptide Sci. 2002, 8, 431-437.
  7. Strøm, M. B.; Rekdal, Ø.; Svendsen, J. S., The effects of charge and lipophilicity on the antibacterial activity of undecapeptides derived from bovine lactoferricin. J. Peptide Sci. 2002, 8, 36-43.
  8. Strøm, M. B.; Haug, B. E.; Skar, M. L.; Stensen, W.; Stiberg, T.; Svendsen, J. S., The pharmacophore of short cationic antibacterial peptides. J. Med. Chem. 2003, 46, 1567-1570.
  9. Lejon, T.; Stiberg, T.; Strøm, M. B.; Svendsen, J. S., Prediction of antibiotic activity and synthesis of new pentadecapeptides based on lactoferricins. J. Peptide Sci. 2004, 10, 329-335.
  10. Moe, M. K.; Anderssen, T.; Strom, M. B.; Jensen, E., Vicinal hydroxylation of unsaturated fatty acids for structural characterization of intact neutral phospholipids by negative electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spec. 2004, 18, (18), 2121-2130.
  11. Moe, M. K.; Strom, M. B.; Jensen, E.; Claeys, M., Negative electrospray ionization low-energy tandem mass spectrometry of hydroxylated fatty acids: A mechanistic study. Rapid Commun. Mass Spec. 2004, 18, (15), 1731-1740.
  12. Yang, N.; Strom, M. B.; Mekonnen, S. M.; Svendsen, J. S.; Rekdal, O., The effects of shortening lactoferrin derived peptides against tumor cells, bacteria and human normal cells. J. Peptide Sci. 2004, 10, (1), 37-46.
  13. Moe, M. K.; Anderssen, T.; Strøm, M. B.; Jensen, E., Total structure characterization of unsaturated acidic phospholipids provided by vicinal di-hydroxylation of fatty acid double bonds and negative electrospray ionization mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spec. 2005, 16, (1), 46-59.
  14. Haug, B. E.; Strøm, M. B.; Svendsen, J. S., The medicinal chemistry of short lactoferricin-based antibacterial peptides. Curr. Med. Chem. 2007, 14, (1), 1-18.
  15. Michelsen, V. B.; Moe, G.; Strøm, M. B.; Jensen, E.; Lygre, H., Quantitative analysis of TEGDMA and HEMA eluted into saliva from two dental composites by use of GC/MS and tailor-made internal standards. Dental Materials 2008, 24, 724-731.
  16. Tadesse, M.; Gulliksen, B.; Strøm, M. B.; Styrvold, O. B.; Haug, T., Screening for antibacterial and antifungal activities in marine benthic invertebrates from northern Norway. J. Invertebrate Pathology 2008, 99, 286-293.
  17. Hansen, T.; Alst, T.; Havelkova, M.; Strøm, M. B., Antimicrobial Activity of Small β-Peptidomimetics Based on the Pharmacophore Model of Short Cationic Antimicrobial Peptides. J. Med. Chem. 2010, 53, 595–606.
  18. Tadesse, M.; Tørfoss, V.; Strøm, M. B.; Hansen, E.; Andersen, J. H.; Stensvåg, K.; Haug, T., Isolation and biological activity of (E)-1-(4-hydroxystyryl)guanidine from the sub-Arctic ascidian, Dendrodoa aggregata. Biochemical Systematics and Ecology 2010, 38, 827–829.
  19. Tadesse, M.; Strøm, M. B.; Svenson, J.; Jaspars, M.; Milne, B. F.; Tørfoss, V.; Andersen, J. H.; Hansen, E.; Stensvåg, K.; Haug, T., Synoxazolidinones A and B: Novel Bioactive Alkaloids from the Ascidian Synoicum pulmonaria, Org. Lett. 2010, 12, 4752-4755.
  20. Tadesse, M.; Tabudravu, J. N.; Jaspars, M.; Strøm, M. B.; Hansen, E.; Andersen, J. H.; Kristiansen, P. E.,; Haug, T., The antibacterial ent-eusynstyelamide B and eusynstyelamides D, E, and F from the arctic bryozoan Tegella cf. spitzbergensis, J. Nat. Prod. 2011, 74, 837-841.
  21. Tadesse, M.; Svenson, J.; Jaspars, M.; Strøm, M. B.; Abdelrahman, M. H.; Andersen, J. H.; Hansen, E.; Kristiansen, P. E.; Stensvåg, K.; Haug, T., Synoxazolidinone C; a bicyclic member of the synoxazolidinone family with antibacterial and anticancer activities, Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1804-1806.
  22. Hansen, T.; Ausbacher, D.; Flaten, G. E.; Havelkova, M.; Strøm M. B., Synthesis of cationic antimicrobial β2,2-amino acid derivatives with potential for oral administration, J. Med. Chem. 2011, 54, 858-868.
  23. Tørfoss, V.; Ausbacher, D.A.; Cavalcanti-Jacobsen, C.deA.; Hansen, T.; Brandsdal, B-.O.; Havelkova, M.; Strøm, M.B. Synthesis of anticancer heptapeptides containing a unique lipophilic β2,2-amino acid building block, J. Peptide Sci. 2012, 18, 170-176.
  24. Hansen, T.; Moe, M. K.; Anderssen, T.; Strøm, M. B. Metabolism of small antimicrobial β2,2-amino acid derivatives by murine liver microsomes, Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. 2012, 37,191–201.
  25. Ausbacher, D.; Svineng, G.; Hansen, T.; Strøm, M.B. Anticancer mechanisms of action of two small amphipathic β2,2-amino acid derivatives derived from antimicrobial peptides. Biochim. Biophys. Acta – Biomembranes. 2012, 1818, 2917-2925.
  26. Tørfoss, V.; Isaksson, J.; Ausbacher, D.; Brandsdal, B-.O.; Flaten, G. E.; Anderssen, T.; Cavalcanti-Jacobsen, C.deA.; Havelkova, M.; Nguyen, L. T.; Vogel, H. J.; Strøm, M.B. Improved anticancer potency by head-to-tail cyclisation of short cationic anticancer peptides containing a lipophilic β2,2-amino acid. J. Peptide Sci. 2012, 18, 609-619.
  27. Hansen, T.; Ausbacher, D.; Zachariassen, Z.G.; Anderssen, T.; Havelkova, M.; Strøm, M.B. Anticancer activity of small amphipathic β2,2-amino acid derivatives. Eur. J. Med. Chem. 2012, 58, 22-29.
  28. Ausbacher, D.; Fallarero, A.; Kujala, J.; Määttänen, A.; Peltonen, J.; Strøm, M.B.; Vuorela, P.M. Staphylococcus aureus biofilm susceptibility to small and potent β2,2-amino acid derivatives. Biofouling. 2014, 30, 81-93.
  29. Sivertsen, A.; Tørfoss, V.; Isaksson, J.; Ausbacher, D.; Anderssen, T.; Brandsdal, B-.O;Havelkova, M.; Skjørholm, A.E.; Strøm, M.B. Anticancer potency of small linear and cyclic tetrapeptides and pharmacokinetic investigations of peptide-binding to human serum albumin. J. Peptide Sci. 2014, 20, 279-291.

  30. Hanski, L.; Ausbacher, D.; Tiirola, T.; Strøm, M.B.; Vuorela, P.M. Amphipathic β2,2-amino acid derivatives suppress infectivity and disrupt the intracellular replication cycle of Chlamydia pneumoniae. PLoS ONE. 2016, 11(6): e0157306. doi:10.1371/journal.pone.0157306.

  31. Paulsen, M.H.; Engqvist, M.; Ausbacher, D.;  Strøm, M.B.; Bayer, A. Efficient and scalable synthesis of α,α-disubstituted β-amino amides. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 7570-7578.

  32. Igumnova, E.M.; Mishchenko, E.; Haug, T.; Blencke, H.-M.;Ericson Sollid, J.U.; Fredheim, E.G.Aa.; Lauksund, S.; Stensvåg, K.; Strøm, M.B. Synthesis and antimicrobial activity of small cationic amphipathic aminobenzamide marine natural product mimics and evaluation of relevance against clinical isolates including ESBL-CARBA producing multi-resistant bacteria. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2016, 24, 5884-5894.

  33. Bakka, T.A.; Strøm, M.B.; Andersen, J.H.; Gautun, O.R. Synthesis and antimicrobial evaluation of cationic low molecular weight amphipathic 1,2,3-triazoles. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2017, 27, 1119-1123.

  34. Bakka, T.A.; Strøm, M.B.; Andersen, J.H.; Gautun, O.R. Methyl propiolate and 3-butynone: starting points for synthesis of amphiphilic 1,2,3-triazole peptidomimetics for antimicrobial evaluation. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2017, 25, 5380-5395.
  35. Paulsen, M.H.; Karlsen, E.A.; Ausbacher, D.; Andersen, T.; Bayer, A.; Ochtrop, P.; Hedberg, C.; Haug, T.; Sollid, J.U.E.; Strøm, M.B. An amphipathic cyclic tetrapeptide scaffold containing halogenated beta2,2-amino acids with activity against multi-resistant bacteria. J. Peptide Sci. 2018;24:e3117. DOI: 10.1002/psc.3117
  36. Igumnova, E.M.; Mishchenko, E.; Haug, T.; Blencke, H.-M.; Sollid, J.U.E.; Aarag Fredheim, E.G.; Lauksund, S.; Stensvåg, K.; Strøm, M.B. Amphipathic sulfonamidobenzamides mimicking small antimicrobial marine natural products; investigation of antibacterial and anti-biofilm activity against antibiotic resistant clinical isolates. Bioorg. Med. Chem. 2018, 26, 4930-4941. DOI: 10.1016/j.bmc.2018.08.032

  37. Paulsen, M.H., Ausbacher, D., Bayer, A., Engqvist, M., Hansen, T., Haug, T., Anderssen, T., Andersen, J.H., Sollid, J.U. E., Strøm, M.B. Antimicrobial activity of amphipathic alfa,alfa-disubstituted beta-amino amide derivatives against ESBL – CARBA producing multi-resistant bacteria; effect of halogenation, lipophilicity and cationic character. Eur. J. Med. Chem. 2019, 183, 111671. DOI:10.1016/j.ejmech.2019.111671
  38. Solstad, R.G.; Johansen, C.; Stensvåg, K.; Strøm, M.B.; Haug, T. Structure‐activity relationship studies of shortened analogues of the antimicrobial peptide EeCentrocin 1 from the sea urchin Echinus esculentus. J. Peptide Sci. 2020;26:e3233. DOI:10.1002/psc.3233
  39. Ida K. Ø. Hansen, I.K.Ø.; Lövdahl, T.; Simonovic, D.; Hansen, K.Ø.; Andersen, A.J.C.; Devold, H.; Richard, C.S.M.; Andersen, J.H.; Strøm, M.B.; Haug, T. Antimicrobial activity of small synthetic peptides based on the marine peptide turgencin a: prediction of antimicrobial peptide sequences in a natural peptide and strategy for optimization of potency. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(15), 5460. DOI:10.3390/ijms21155460.
  40. Paulsen, M.H.; Engqvist, M.; Ausbacher, D.; Anderssen, T.; Langer, M.K.; Haug, T.; Morello, G.R.; Liikanen, L.E.;  Blencke, H-.M.; Isaksson, J.; Juskewitz, E.; Bayer, A.; Strøm, M.B. Amphipathic Barbiturates as Mimics of Antimicrobial Peptides and the Marine Natural Products Eusynstyelamides with Activity against Multi-resistant Clinical Isolates. J. Med. Chem. 2021, 64, 11395. doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00734.
  41. Langer, M.K.; Rahman, A.; Dey, H.; Anderssen, T.; Zilioli, F.; Haug, T.; Blencke, H.-M.; Stensvåg, K.; Strøm, M.B., Bayer, A. A concise SAR-analysis of antimicrobial cationic amphipathic barbiturates for an improved activity-toxicity profile. Eur. J. Med. Chem. (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114632.
  42. Hofsten, S.; Paulsen, M.H.; Magnussen, S.N.; Ausbacher, D.; Kranz, M.; Bayer, A.; Strøm, M.B.; Berge, G. The marine natural product MPM-1 is cytolytic and induces DAMP release from human cancer cell lines. Scientific Reports. 2022, 12, 15586. https://doi.org/10.1038/s41598-022-19597-4.
  43. Dey, H.; Simonovic, D.; Norberg-Schulz Hagen, I.; Vasskog, T.; Strøm, M.B.; Fredheim, E.G.Aa.; Haug, T. Synthesis and antimicrobial activity of short analogues of the marine antimicrobial peptide turgencin A: Effects of SAR optimizations, Cys-Cys cyclization and lipopeptide modifications. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 13844. https://doi.org/10.3390/ijms232213844.
  44. Hemmingsen, L.M.; Giordani, B.; Paulsen, M.H.; Vani, Z.; Flaten, G.E.; Vitali, B.; Basnet, P.; Bayer, A.; Strøm, M.B.;  Sˇkalko-Basnet, N. Tailored anti-biofilm activity – Liposomal delivery for mimic of small antimicrobial peptide. Biomaterials Advances 145 (2023) 213238. https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.213238.
  45. Hofsten, S.; Langer, M.K.; Korelin, K.; Magnussen, S.; Ausbacher, D.; Anderssen, T.; Salo, T.; Strøm, M.B.; Bayer, A.; Al-Samadi, A.; Berge, G. Amphipathic barbiturates as marine product mimics with cytolytic and immunogenic effects on head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Front. Pharmacol. 14:1141669. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1141669.
  46. Langer, M.K.; Rahman, A.; Dey, D.; Anderssen, T.; Blencke, H.-M.; Haug, T.; Stensvåg, K.; Strøm, M.B.; Bayer, A. Investigation of tetrasubstituted heterocycles reveals hydantoins as a promising scaffold for development of novel antimicrobials with membranolytic properties. Eur. J. Med. Chem. 2023, 249, 115147. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.115147.

  Patenter

  1. Svendsen, J. S.; Haug, B. E.; Istvan, M.; Øystein, R.; Skar, M. L.; Stensen, W.; Strøm, M. B., Antimicrobial membrane-destabilizing peptidic compounds and formulations. 2001. WO  2001066147  (A2).
  2. Stroem, M.B.; Hansen, T.; Havelkova, M.; Tørfoss, V. Therapeutic peptides. 2011. WO 2011051692 (A1).
  3. Tadesse, M,; Stroem, M.B.; Svenson, J.; Jaspars M.; Stensvaag K.; Haug T. Bioactive alkaloids. WO2012035305  (A1).
  4. Strøm, M.B.; Bayer, A.; Engqvist, S.O.M.; Paulsen, M.H; Ausbacher, D. 2018. Barbituric acid derivatives comprising cationic and lipophilic groups. WO/2018/178198. PCT/EP2018/058011.

   


  Forskningsinteresser

  Professor, prodekan forskning og innovasjon

  STILLINGSBESKRIVELSE
  Morten B. Strøm er Prodekan forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han er professor i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi. Forskningen hans omhandler utvikling av peptider og peptid etterligninger (peptidomimetika) med aktivitet mot resistente bakterier og med aktivitet mot kreftceller. Sammen med andre forskningsgrupper ved UiT studerer vi hvordan disse molekylene kan utvikles til å bli fremtidige legemidler og legemiddelformuleringer. Dette har gitt viktig erfaring innen innovasjon, patentering og kommersialisering.

  Professor ved Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi.

  FORSKNINGSINTERESSER

  1) Design, synthesis and development of antimicrobial and anticancer peptides and peptidomimetics as lead-compounds for drug-development and investigation of pharmacophore models.

  2) Design and synthesis of peptidomimetics and bioactive scaffolds for optimization of potency and pharmacokinetic properties.

  3) Isolation and structural elucidation of marine bioactive compounds from Arctic and sub-Arctic marine invertebrates and synthesis of marine natural product mimics (marine bio-prospecting).

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1973-0778.

  Veiledning av PhD studenter

  1. 2000 – 2004: Biveileder for PhD Morten K. Moe - Tittel på PhD avhandling: ESI low-energy tandem MS characterisation of lipids modified by a novel derivatisation method. Finansiert av Norges Forskningsråd.
  2. 2007 – 2010: Biveileder for PhD Margey Tadesse - Tittel på PhD avhandling: Antimicrobial natural products from Arctic and sub-Arctic marine invertebrates. Finansiert av UiT.
  3. 2007 – 2011: Hovedveileder for PhD Terkel Hansen (cand. pharm.) - Tittel på PhD avhandling: Antimicrobial and anticancer beta-peptidomimetics – synthesis and biological evaluation of a new class of small and highly potent compounds. Finansiert av UiT.
  4. 2008 – 2012: Hovedveileder for PhD Dominik A. Ausbacher (cand. pharm.) - Tittel på PhD avhandling: Biological activity of β2,2-amino acid derivatives derived from antimicrobial peptides - Investigations of antimicrobial and anticancer activity and the mechanisms of action. Finansiert av UiT.
  5. 2008 – 2013: Hovedveileder for PhD Veronika Tørfoss (cand. pharm.) - Tittel på avhandling: Short anticancer peptides containing a lipophilic β2,2-amino acid - Synthesis and biological evaluation of linear and cyclic hepta-, hexa-, penta-, and tetrapeptides. Finansiert av Norges Forskningsråd (KOSK-II programmet).
  6. 2011 – 2015: Biveileder for PhD Elisabeth Klungerbo Olsen (cand. pharm.) - Tittel på avhandling: Bioprospecting of Arctic marine organisms. Finansiert av MabCent – SFI.
  7. 2011 – 2015: Hovedveileder for Elizaveta Mikhailovna Igumnova - Arbeidstittel: Chemical synthesis, isolation, and structural characterization of marine bioactive hit compounds. Finansiert av MabCent – SFI.
  8. 2011 – 2016: Biveileder for PhD Runar Gjerp Solstad - Tittel på avhandling: Discovery of antimicrobial peptides in two invertebrates, the sea anemone Urticina eques and the sea urchin chinus esculentus - Isolation, characterization and structure-activity relationship studies. Finansiert av UiT.
  9. 2012 – 2017: Hovedveileder for PhD Marianne Hagensen Paulsen - Tittel på avhandling: Synthetic mimics of antimicrobial peptides. Synthesis and biological studies of novel synthetic mimics of antimicrobial peptides. Finansiert av Norges Forskningsråd og UiT - "Fellesløftet".
  10. 2014 – 2017: Biveileder for PhD Thomas Aleksander Bakka (NTNU - Trondheim) - Tittel på avhandling: Synthesis and antimicrobial evaluation of small molecule amphiphiles derived from amphiphilic antimicrobial natural products. Finansiert av NTNU.
  11. 2018 – pågående prosjekt: Biveileder for Christoffer Ågnes Sivertsen (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE, NFH UiT) - Arbeidstittel: Antibacterial and antibiofilm compounds in Arctic and sub-Arctic invertebrates. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet - "Tematiske satsninger" - AntifoMar.
  12. 2018 – 2022: Biveileder for PhD Manuel Karl Langer (Institutt for kjemi - IKJ, UiT) - Tittel på avhandling: Marine natural product inspired synthesis towards new antimicrobial and antifouling agents. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet - "Tematiske satsninger" - AntifoMar.
  13. 2019– pågående prosjekt: Biveileder for Hymonti Dey (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE, NFH UiT) - Arbeidstittel: Bioactivity screening, mode-of-action (MoA) studies, and screening for mechanism of resistance development of novel antimicrobial peptides and peptidomimetics. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet - "Tematiske satsninger" - LEADScAMR.
  14. 2019 – 2023: Biveileder for PhD Susannah von Hofsten (Institutt for medisinsk biologi - IMB, UiT) - Tittel på avhandling: Anticancer activity of amphipathic barbiturates. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet.
  15. 2018 – 2023: Hovedveileder for PhD Danijela Simonovic (Institutt for farmasi - IFA, UiT) - Tittel på avhandling: Synthesis and structure-activity relationship studies of marine-derived antimicrobial peptides and small cyclic peptidomimetics. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet - "Tematiske satsninger" - LEADScAMR.
  16. 2019 – 2024: Biveileder for PhD Ataur Rahman (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE, NFH UiT) - Tittel på avhandling: Bioactivity profiling and mode of action studies of antibacterial and antibiofilm agents of marine origin. Finansiert av UiT - Norges arktiske universitet - "Tematiske satsninger" - AntifoMar.

  Veiledning av masterstudenter

  Jeg har siden 2003 vært veileder for 31 mastergradsstudenter i farmasi / legemiddelkjemi / organisk kjemi.

   

  Undervisning

  FAR-2301: Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi

  FAR-3301: Avansert farmasøytisk kjemi
  CV

   

  Akademisk bakgrunn:

  1994: Bachelor / Cand. Mag. i kjemi (UiT).

  1996: Master / Cand. Scient. i organisk kjemi (UiT). Tittel på mastergradsoppgave / hovedfagsoppgave: “Syntese av substratanaloger for collagenase ved peptidsyntese i løsning".

  1996: Forsker ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

  1997: PhD / doktorgradsstudent i organisk kjemi (UiT).

  2001: Philosophiae Doctor (PhD) i organisk kjemi. Tittel på avhandling: “Lactoferricin as a model system for preparing highly active antimicrobial peptides”.

  2001: Post doc.

  2002 – 2012: Førsteamanuensis ved Institutt for farmasi (UiT).

  2006: Universitetspedagogisk seminar (UPS) gjennomført.

  2012: Professor ved Institutt for farmasi (UiT).

  2022 - : Prodekan forskning og innovasjon, Det helsevitenskapelige fakultet (UiT).

  Undervisning

  FAR-2301: Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi

  FAR-3301: Avansert farmasøytisk kjemi