Barns utvikling

Forskningsgruppen "Barns utvikling" ble opprettet 1. januar 2019. Vår forskning fokuserer hovedsakelig på spedbarns og barns utvikling i de seks første leveårene. Vi benytter ulike metoder og tilnærminger for å undersøke barns kognitive og sosiale utvikling. Gruppen består for tiden av tre førsteamanuensiser og to doktorgradsstipendiater. I tillegg jobber flere forskningsassistenter på prosjektene våre. 

Vi underviser både bachelor- og profesjonsstudenter, og er tilgjengelig som veiledere for semester.- hoved-, bachelor- og masteroppgaver. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om prosjektene våre, eller hvis du har din egen idé innen barns utvikling som du ønsker å jobbe med.

Vi underviser i følgende emner høsten 2020:

PSY-1001 Innføring i generell psykologi

PSY-2032 Critical reading and presentation in psychology

PSY-2502 Utviklingspsykologi i et livløpsperspektiv

PSY-2705 Fordypningsemne i barns utvikling

PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning

PSY-2901 Hovedoppgave

PSY-3000 Research Proseminar

PSY-3900 Masteroppgave i psykologi

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design

 

MEDLEMMER AV FORSKNINGSGRUPPEN

Førsteamanuensis

Monika Abels 

Mikołaj Hernik (gruppeleder 2022-2023)

Gabriella Óturai  

Alumner:

Linda Johansen  (stipendiat: 2020-2023)

Solveig Flatebø  (stipendiat: July 2019 - August 2023)