Barns utvikling

Forskningsgruppen for barns utvikling ble etablert den 1. januar 2019. Vår forskning fokuserer hovedsakelig på spedbarnsalder, og vi bruker forskjellige metoder for å undersøke varierte kognitive og sosiale utviklingsprosesser. For tiden består gruppen av tre førsteamanuenser, en doktorgradsstipendiat, og en Forskerlinje-student. I tillegg jobber flere forskningsassistenter knyttet til våre prosjekter.

Vi underviser på både bachelor- og profesjonsstudiet, og vi er tilgjengelige som veiledere for semester-, hoved-, bachelor- og masteroppgaver. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om våre prosjekter, eller hvis du har en egen idé innenfor barns utvikling som du gjerne vil jobbe med.

Vår undervisning i høstsemesteret 2019:

PSY-2032 Critical reading and presentation in psychology

PSY-2502 Utviklingspsykologi i et livløpsperspektiv

PSY-2701 Utviklingspsykologi i et livsløpsperspektiv

PSY-2702 Fordypningsemne i barns utvikling

PSY-2704 Praksis og praksisrelatert undervisning

FORSKNINGSGRUPPENS MEDLEMMER

Førsteamanuenser:

Monika Abels

Mikołaj Hernik

Gabriella Óturai (gruppeleder 2019-2020)

Doktorgradsstipendiater:

Solveig Flatebø (oppstart juli 2019)

Linda Johansen (oppstart juli 2020)