Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Helge Habbestad

Universitetslektor - programstyreleder barnehagelærerutdanninga Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring

Konstituert instituttleder

 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Bruk av IKT i barnehagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2565-5.s 45 - 53.

 • Habbestad, Helge; Walberg, Renate Mari. Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. 2014.

 • Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf. Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Success Factors for ICT in Kindergartens. Arctic Frontiers: Living in the Hight North 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Digitale verktøy i barnehager?. Fou i praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.

 • Thorvaldsen, Steinar; Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Learning Management System Fronter in ICT education at Tromso University College. Information-educational environment 2007-11-01 - 2007-11-03 2007.

 • Habbestad, Helge; Jakobsen, Wenche. E-læring Troms Drivkrefter og barrierer ved bruk av IKT i skolen. Eureka Forlag 2007 ISBN 978-82-7389-107-5.

 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual , Context and Technology. Online-Educa, 12 th International Conference on Tecknology Supportetd Learning & Training (omtale) 2006-11-28 - 2006-12-01 2007.

 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual, Context and Technology. (omtale) 2006 ISBN 398105623X.s 3 - .

 • Risnes, Tor Åge; Habbestad, Helge. IKT - Individ, Kontekst, Teknologi Stimulerar IKT-støtta undervisning til samhandling, diskusjon og studentaktivitet, eller er det individualistens arena for eigen utvikling?. 2005.

 • Habbestad, Helge; Walberg, Renate Mari. Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. 2014.

 • Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf. Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Success Factors for ICT in Kindergartens. Arctic Frontiers: Living in the Hight North 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Digitale verktøy i barnehager?. Fou i praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.

 • Thorvaldsen, Steinar; Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Learning Management System Fronter in ICT education at Tromso University College. Information-educational environment 2007-11-01 - 2007-11-03 2007.

 • Habbestad, Helge; Jakobsen, Wenche. E-læring Troms Drivkrefter og barrierer ved bruk av IKT i skolen. Eureka Forlag 2007 ISBN 978-82-7389-107-5.

 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual , Context and Technology. Online-Educa, 12 th International Conference on Tecknology Supportetd Learning & Training (omtale) 2006-11-28 - 2006-12-01 2007.

 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual, Context and Technology. (omtale) 2006 ISBN 398105623X.s 3 - .

 • Risnes, Tor Åge; Habbestad, Helge. IKT - Individ, Kontekst, Teknologi Stimulerar IKT-støtta undervisning til samhandling, diskusjon og studentaktivitet, eller er det individualistens arena for eigen utvikling?. 2005.

 • Medlem av styret for BARNkunne - senter for barnehagekunnskap

  Leder av sakkyndig komite (2018) som evaluerer deler av barnehagelærerutdanningen ved OsloMet

  [Loading...]