Arctic blue polygon pattern

Doktorgrad ved UiT

En doktorgrad er den høyeste vitenskapelige graden som kan bli tildelt ved norske lærersteder. Doktorgradsstudiet skal kvalifisere for forskingsvirksomhet av internasjonal standard, og for annet arbeid i samfunnet, der det blir stilt høye krav til vitenskaplig innsikt og analytisk tenking.

UiT tilbyr åtte ph.d.-utdannninger i alle universitetets forskningsområder. Ph.d.-utdaninningen er organisert av fakultetene. 

Nyttige lenker:

  • Internasjonal mobilitet
  • High North Academy arrangerer kurs i transferrable skills for phd.d studenter og postdoktorer ved UiT.
  • TODOS (Doctoral Students at UiT Arctic University of Norway) - studentforeningen for ph.d.- og postdoktorstudenter ved UiT

Dr.philos.

Dr.philos.

Avholdte doktorgrader

Avholdte doktorgrader

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag