Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Institutt for medisinsk biologi


English flag   

Institutt for medisinsk biologi fokuserer forskning og utdanning på grunnleggende mekanismer til celler og organer som er viktige for menneskers helse og sykdomsutvikling.

Instituttet har som mål å omsette denne kunnskapen til utvikling av nye diagnostiske verktøy og behandlingsstrategier. Vårt brede spekter av forskningsprosjekter inkluderer emnene autofagi, fenestrering av endotelceller, vert-mikrobe interaksjoner, mekanismer som initierer tumordannelse og tumorprogresjon, immun- og autoimmunresponser, kardiovaskulære sykdommer og identifisering av potensielle mål for fremtidige diagnostiske og prognostiske verktøy. IMB har en spesifikk oppgave å utdanne unge forskere og ulike helsepersonell innen biomedisin, gi relevant forskningsbasert kunnskap og stimulere til innovasjon. Vi administrerer høyteknologiske infrastrukturplattformer innen molekylær avbildning, proteomikk og metabolomikk, som er tilgjengelige for både lokale og nasjonale forskere. Vår forskningsformidling inkluderer en ukentlig akademisk forelesningsserie (IMB-seminar) og årlig forskningskonferanse. Rettsgenetisk senter (RGS) og Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er viktige aktiviteter innenfor IMB.

CANS – Centre for New Antibacterial Strategies

RGS – Rettsgenetisk senter

KAM – Kjernefasilitet for avansert mikroskopi

PRiME – Proteomics and Metabolomics Core Facility

Kjernefasilitet for glassvaskeri og autoklav

Ansatte ved Institutt for medisinsk biologi:


Arrangementer


Nordic AMR research centre meeting

13. mars     08:00     Scandic ishavshotel, Tromsø     Tromsø    

Kurs i organisk kjemi / Course about organic chemistry

17. juni     09:00     https://sigarra.up.pt/ffup/pt/web_page.inicial     Digitalt