Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi forsker på biomedisinske problemstillinger. Forskningen er organisert i 13 forskningsgrupper med hovedfokus på ulike kreftformer, hjerte- og karsykdommer, kroppens immunforsvar, antibiotikaresistens og basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Vårt forskningsmiljø driver utstrakt forskningssamarbeid med fagmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er ledere og deltakere i en rekke forskningsprosjekter, og arbeider blant annet med utvikling av nye legemidler og marin bioprospektering.

Vi har 22 prosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Brocklesby, Charlotte Kit Mun : The use of traditional and unconventional culturing methods for the discovery of antimicrobial compounds derived from marine microorganisms Beyene, Sweet Yibio : Establishment of an advanced flow cytometry protocol for analyzing immune cell subsets from lung cancer patients Finanger, Viktoria Emeline Swaty : Non-Invasive Methods for Detection of Genetic Abnormalities in Human Embryos Cell-Free DNA Secreted from Human Embryos as an Alternative to DNA from Cell Biopsies for Genetic Analyses

Artikler og rapporter:
Faraj, Pari / Størset, Elisabet / Hole, Kristine / Smith, Godfrey L / Molden, Espen / Dietrichs, Erik Sveberg : Pro-arrhythmic effect of escitalopram and citalopram at serum concentrations commonly observed in older patients – a study based on a cohort of 19,742 patients Askarian, Fatemeh / Tsai, Chih-Ming / Cordara, Gabriele / Zurich, Raymond H. / Bjånes, Elisabet / Golten, Ole / Sørensen, Henrik Vinther / Kousha, Armin / Meier, Angela / Chikwati, Elvis Mashingaidze / Bruun, Jack-Ansgar / Ludviksen, Judith K / Choudhury, Biswa / Trieu, Desmond / Davis, Stanley / Edvardsen, Per Kristian Thorén / Mollnes, Tom Eirik / Liu, George Y. / Krengel, Ute / Conrad, Douglas J. / Vaaje-Kolstad, Gustav / Nizet, Victor : Immunization with lytic polysaccharide monooxygenase CbpD induces protective immunity against Pseudomonas aeruginosa pneumonia Bastakoti, Srijana / Ajayi, Clement / Julin, Kjersti / Johannessen, Mona / Hanssen, Anne Merethe : Exploring differentially expressed genes of Staphylococcus aureus exposed to human tonsillar cells using RNA sequencing

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive