Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi forsker på biomedisinske problemstillinger. Forskningen er organisert i 13 forskningsgrupper med hovedfokus på ulike kreftformer, hjerte- og karsykdommer, kroppens immunforsvar, antibiotikaresistens og basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Vårt forskningsmiljø driver utstrakt forskningssamarbeid med fagmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er ledere og deltakere i en rekke forskningsprosjekter, og arbeider blant annet med utvikling av nye legemidler og marin bioprospektering.

Vi har 22 prosjekter ved enheten: