Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Forskning – Institutt for medisinsk biologi

IMBs forskning er konsentrert om grunnleggende biomedisinske problemstillinger og omfatter blant annet forskning på ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Som del av et utbredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, er IMB ledere og deltakere av en rekke prosjekter finansiert blant annet av EU og NFR. 

Vi har 22 prosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Nalliah, Maddhusja : Optimization of biomarkers for morphological analysis of healthy and preeclamptic term human placental tissue sections using advanced fluorescence microscopy methods Hamnevoll, Kari : Optimization of the use of PrepFiler Express™ Forensic DNA extraction kit lysis buffer discard for mRNA profiling Voloshyna, Tetyana : A study on the interactions between perfluorosulfonic acids and P-glycoprotein

Artikler og rapporter:
Dietrichs, Erik Sveberg / Smith, Godfrey L : Prediction of Ventricular Arrhythmias by QRS/QTc - Ratio in Citalopram or Escitalopram Intoxication Pettersen, Veronika K. / Dufour, Antoine / Arrieta, Marie-Claire : Metaproteomic profiling of fungal gut colonization in gnotobiotic mice Reyes, Luis Felipe / Murthy, Srinivas / Garcia-Gallo, Esteban / Irvine, Mike / Merson, Laura / Martin-Loeches, Ignacio / Rello, Jordi / Taccone, Fabio S. / Fowler, Robert A. / Docherty, Annemarie B. / Kartsonaki, Christiana / Aragao, Irene / Barrett, Peter W. / Beane, Abigail / Burrell, Aidan J.C. / Cheng, Matthew Pellan / Christian, Michael D. / Cidade, Jose Pedro / Citarella, Barbara Wanjiru / Donnelly, Christl A. / Fernandes, Susana M. / French, Craig / Haniffa, Rashan / Harrison, Ewen M. / Ho, Antonia Ying Wai / Joseph, Mark / Khan, Irfan Ahmad / Kho, Michelle E. / Kildal, Anders Benjamin / Kutsogiannis, Demetrios / Lamontagne, François / Lee, Todd C. / Bassi, Gianluigi Li / Revilla, Jose Wagner Lopez / Marquis, Catherine / Millar, Jonathan / Neto, Raul / Nichol, Alistair / Parke, Rachael / Pereira, Rui / Poli, Sergio / Povoa, Pedro / Ramanathan, Kollengode / Rewa, Oleksa / Riera, Jordi / Shrapnel, Sally / Silva, Maria Joao / Udy, Andrew / Uyeki, Timothy / Webb, Steve A. / Wils, Evert-Jan / Rojek, Amanda / Olliaro, Piero L. : Clinical characteristics, risk factors and outcomes in patients with severe COVID-19 registered in the International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium WHO clinical characterisation protocol: a prospective, multinational, multicentre, observational study

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive