Studier ved UiT


3 studieprogrammer:

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Biomedicine - master, 2 years

Biomedisin - bachelor, 3 år