Utdanning – Institutt for medisinsk biologi

Utdanning – Institutt for medisinsk biologi

Vi underviser i biologiske basalfag for studentgrupper på ulike nivå, og tilknyttet ulike studieprogram. Studietilbudet ved instituttet administreres av undervisningsseksjonen i samarbeid med nestleder for undervisning Karen Sørensen. Instituttet har også forskerskoler og tilbyr emner på ph.d.-nivå.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Etter- og videreutdanning