Utdanning – Institutt for medisinsk biologi

Utdanning – Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi tilbyr studiene bachelor i biomedisin, master i biomedisin og bachelor Bioingeniør. Vi administrerer og har ansvar for 1. og 2. år av medisinstudiet, og våre akademiske disipliner underviser i alle seks år av dette programmet. Instituttet har ansvar for 1. år av tannlegestudiet, og deler av et 5-årig studieprogram i klinisk ernæring. I tillegg underviser våre vitenskapelige ansatte i grunnleggende biologiske emner ved de fleste studieprogrammene gitt av det helsevitenskapelige fakultet, som sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi og tannpleie. Instituttet utdanner fremtidige forskere gjennom PhD-utdanning i biomedisin og tilbyr PhD-kurs innen feltet biomedisin.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger