Institutt for klinisk medisin


   

IKMs forskning er vinklet mot translasjonsforskning med klinisk forskning som utgangspunkt.

Instituttets utdanningsportefølje består av undervisning og veiledning i medisinstudiet, masterstudiet i telemedisin og e-helse, bachelorstudiet i paramedisin samt videreutdanning for leger og i Det helsevitenskapelige fakultets ph.d.-program.

K. G. Jebsen TREC

Ansatte ved Institutt for klinisk medisin:
[Loading...]