Forskning – Institutt for klinisk medisin

Forskning – Institutt for klinisk medisin

Forskning ved IKM

Instituttets ansatte forsker innen et vidt spekter av medisin, fra ren basalforskning til klinisk- og epidemiologisk forskning. Videre er det en betydelig fokus på translasjonsforskning ved IKM.

Forskningen ved Institutt for klinisk medisin foregår ved forskningsgrupper og fagenheter. Det er mye forskningssamarbeid på tvers av fagenheter og institutter, spesielt mellom IKM, Institutt for medisinsk biolog (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM). I tillegg er det er et utstrakt translasjonsforskningssamarbeid mellom IKM og IMB. Instituttet består av 20 forskningsgrupper som samarbeider på tvers av sine spesialfelt.

Vi har 13 prosjekter ved enheten: