Utdanning – Institutt for klinisk medisin

Utdanning – Institutt for klinisk medisin

Utdanning og undervisning

Hovedtyngden av IKMs undervisningsoppgaver er tilknyttet profesjonsstudiet i medisin, som administreres av Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet tilbyr i tillegg et EVU-emne og flere emner på ph.d.-nivå.   

Andre undervisningsoppgaver instituttet har, er å bidra i klinisk undervisning ved Master i odontologi, samt samarbeid med Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) om undervisning innen sykepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen og radiografutdanningen. IKM bidrar også til bachelorstudiet i ernæring, og masterstudiet i klinisk ernæring.

Emner

Nett- og samlingsbaserte utdanninger