Om oss – Institutt for klinisk medisin

Om oss – Institutt for klinisk medisin

Institutt for klinisk medisin (IKM) har cirka 348 ansatte fordelt på 40 førstestillinger (professor/førsteamanuensis), 119 vitenskapelige bistillinger (professor II/førsteamanuensis II), 117 bistillinger med utdanning som hovedoppgave (universitetslektor II), 25 teknisk/administrative stillinger og 47 midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor, forsker).

IKM har et omfattende grensesnitt mot Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er organisert i 24 forskningsgrupper, hvor en av forskningsgruppene er lokalisert ved Finnmarkssykehuset HF i Hammerfest, og 32 fagenheter for undervisning integrert med klinikkstrukturen i UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin i legestudiet og masterstudiet i klinisk ernæring. Ekstern finansiering utgjør for tiden 34 % av instituttets totale budsjett. Instituttet har egen instituttadministrasjon med kontorsjef, stabsfunksjoner og studieadministrasjon.
Kontaktinformasjon

Studierelaterte spørsmål: studieadm-helsefak-ikm@support.uit.no

Jobbrelaterte spørsmål: job-at-ikm@helsefak.uit.no

Instituttets forhåndsgodkjenning av reise/Mandatory pre-travel approval


E-post for instituttets administrasjon: ikm.adm.ansatte@helsefak.uit.no

Institutt for klinisk medisin (IKM)
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Besøksadresse:
MH1, plan 8, L8[Loading...]