Om oss – Institutt for klinisk medisin

Om oss – Institutt for klinisk medisin

Institutt for klinisk medisin (IKM) har cirka 348 ansatte fordelt på 40 førstestillinger (professor/førsteamanuensis), 119 vitenskapelige bistillinger (professor II/førsteamanuensis II), 117 bistillinger med utdanning som hovedoppgave (universitetslektor II), 25 teknisk/administrative stillinger og 47 midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor, forsker).

IKM har et omfattende grensesnitt mot Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er organisert i 20 forskningsgrupper, hvor en av forskningsgruppene er lokalisert ved Nordlandssykehuset HF i Bodø, og 29 fagenheter for undervisning integrert med klinikkstrukturen i UNN og Nordlandssykehuset.

IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin i legestudiet og bachelor- og masterstudiet i ernæring. Ekstern finansiering utgjør for tiden 34 % av instituttets totale budsjett. Instituttet har egen instituttadministrasjon med kontorsjef, stabsfunksjoner og studieadministrasjon.
Kontakt

Studierelaterte spørsmål:

Jobbrelaterte spørsmål:
Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Besøksadresse:
MH1, L8[Loading...]