Institutt for filosofi og førstesemesterstudier


    English flag   

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier tilbyr studieprogram på alle nivå i filosofi. Vi forsker særlig på praktisk filosofi, og har forskningsgrupper i politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, og etikk.

Ex.phil.

Ex.fac.

Ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier:


Arrangementer


Workshop: Decolonizing Epistemic Injustice and Implicit Bias

25. januar     09:15     Teorifagbygget hus 1 Rom 1.425     Tromsø