Institutt for filosofi og førstesemesterstudier


    English flag   

Velkommen til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier!

Vi tilbyr studieprogram på alle nivå i filosofi. Vi forsker særlig på praktisk filosofi, og har forskningsgrupper i politisk filosofi,miljøfilosofi, feministisk filosofi, og etikk.

Instituttet huser også Senter for kvinne- og kjønnsforskning.  Senteret er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Senteret tilbyr årsstudium i likestilling og kjønn og har forskningsgruppene Artful Dementia og Contemporary Gender Research

Ex.phil.

Ex.fac.

Ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier:


Arrangementer


Markering av Immanuel Kants 300-årsdag

22. april     12:00     TEO-H1 1.343     Tromsø    

Filosofisk filmaften: Pi

25. april     18:00     Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø     Tromsø