Forskning – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskning – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vårt satsingsområde er praktisk filosofi, som spenner fra analysen av enkelthandlinger til presserende overnasjonale og globale spørsmål. Vi har forskningsgrupper i politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, og etikk.
Vi har 4 prosjekter ved enheten: