Foto: Reinholds Nulle, Mostphotos

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


English flag   

Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde.

Åse Hiorth Lerviks priser

Stipender

Årsstudium Likestilling og kjønn

Historie til Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

 

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:
[Loading...]


Arrangementer


History, status and future of the Artful Dementia Research Lab

14. juni     09:15     BRELIA N119 / Zoom: https://uit.zoom.us/j/63087221359?pwd=c1lMWDNZb2ZOR3d5c1NyVEJVRXVEZz09     Digitalt, Tromsø