Foto: Reinholds Nulle, Mostphotos

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


English flag   

Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde.

Åse Hiorth Lerviks priser

Stipender

Årsstudium Likestilling og kjønn

Kvinne- og kjønnsforskningens historie ved UiT

 

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:

[Loading...]