Utdanning – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Utdanning – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Lurer du på hva kunnskap er, hva det vil si å vite noe, hvordan vi kan finne ut hva som er sant og usant, hva som er rett og galt, hva det vil si å være menneske? – Ja, da er kanskje filosofi noe for deg.

Vi tilbyr også Examen philosophicum og Examen facultatum som nettbaserte studier, søk i emnekatalogen:

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger