Om oss – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Om oss – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttet har omtrent 45 ansatte, hvorav halvparten av disse er i faste vitenskapelige stillinger, mens resten er midlertidige ansatte, postdoktorer, stipendiater, samt 4 i administrasjonen. Instituttet tilbyr bachelor-, master-, og ph.d.-studiet i filosofi, samt flere emner som passer inn i en rekke andre studier. Instituttet driver Examen philosophicum og Examen facultatum ved HSL-fakultetet, samt de nettbaserte tilbudene av disse emnene.Kontakt
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Kontortid: 08.00–15.00

Besøksadresse
Teorifagbygget HUS1, plan 5 (vis-à-vis Mix-kiosken)

Postadresse
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg