Foto: Matthias Forwick

Institutt for geovitenskap


        English flag   

Våre hovedaktiviteter er forskning, utdanning og forskningsformidling med fokus på nordområdene og Arktis. Aktivitetene konsentreres om fortidens og nåtidens klima, miljø, geofarer og ressurser. Våre studenter og ansatte jobber på land og til havs, og de bruker mange metoder og teknologier for å samle data. Instituttet er en stor bruker av det nye isgående forskningsfartøyet "Kronprins Haakon", samt UiT sitt forskningsfartøy "Helmer Hanssen".

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå og våre kandidater jobber bl.a. i det private næringslivet, offentlige etater, hos myndigheter og innen forskning.

Instituttet var vert for Senter for fremragende forskning CAGE (Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima), som er verdensledende innen forskning på gasshydrater og på hvordan metanutslipp påvirker havmiljøet og klimasystemet, samt var vert for det nå avsluttede ARCEx (Arktisk petroleumssenter), et forsknings- og kompetansesenter som forsker på samspillet mellom miljø, teknologi og hydrokarbonressurser. Videre er instituttet ett av fire norske institusjoner som deltar i nettverket iEarth, et nasjonalt konsortium som i desember 2019 ble utpekt til Senter for fremragende utdanning med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. September 2022 ble instituttet tildelt et nytt Senter for fremragende forskning; iC3 (Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate), som skal undersøke de store ismassene og deres rolle i det globale karbonregnskapet. Institutt for geovitenskap skal lede iC3 i tett samarbeid med Norsk Polarinstitutt og NORCE.

Vi har tallrike forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EU, samt ulike private og offentlige kilder. Instituttet har et omfattende geologisk laboratorium med høyt avanserte instrumenter som utfører analyser for studenter, forskere og eksterne oppdragsgivere.Hva jobber geologer med?

CAGE

iEarth

Seamstress

Geo-alumni

GReAT forskerskole

Ansatte ved Institutt for geovitenskap:
[Loading...]