Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak


   

Faggruppe forskerutdanning forvalter Helsefak sitt ph.d.-program. Nettsiden Ph.d. ved UiT inneholder mer informasjon. Alle henvendelser kan rettes til phd@helsefak.uit.no

Fagruppeleder for ph.d.-teamet er Kristin Lagesen.

Prosjektkontoret tilbyr administrativ støtte til vitenskapelig ansatte med søknader om ekstern finansiering og prosjektforvaltning. Dette inkluderer, søknadsstøtte og budsjettering, prosjektoppstart, prosjektdrift og rapportering.

Kontaktperson er Stian Røberg

Infotorget ved Helsefak kan hjelpe deg med rombestilling, bekreftelser, innlevering, publisering og generell informasjon.

Faggruppeleder er Elin Svendsen.

Stab gir lederstøtte til dekanatet og fakultetsledelsen og understøtter fakultetsovergripende prosesser innen fagområdene forskning, utdanning og formidling.

Ståle Liljedal leder enheten.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud og kommunikasjonsrådgivning.  Vi bidrar også til formidling av forskning via Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, andre arrangementer og utstillinger.

Torgunn Wærås er faggruppeleder for enheten.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak:
[Loading...]