Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak


English flag   

Seksjon for forskning, utdanning og formidling ledes av seksjonsleder Ståle Liljedal og nestleder Jannicke Persen, og består av følgende faggrupper:

Faggruppe forskerutdanning forvalter Helsefak sitt ph.d.-program. Nettsiden Ph.d. ved UiT inneholder mer informasjon. Alle henvendelser kan rettes til phd@helsefak.uit.no

Fagruppeleder for ph.d.-teamet er Monica Karlsen

Prosjektkontoret tilbyr administrativ støtte til vitenskapelig ansatte med søknader om ekstern finansiering og prosjektforvaltning. Dette inkluderer, søknadsstøtte og budsjettering, prosjektoppstart, prosjektdrift og rapportering.

Kontaktperson er Stian Røberg

Infotorget ved Helsefak kan hjelpe deg med rombestilling, bekreftelser, innlevering, publisering og generell informasjon.

Faggruppeleder er Elin Svendsen.

Faggruppe utdanning jobber med kvalitetssikring av utdanningene, fakultetets samarbeidsavtaler om praksisstudier, koordinering av praksisplasser og individuell tilrettelegging i studiehverdagen.

Faggruppeleder er Trine Glad

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud og kommunikasjonsrådgivning.  Vi bidrar også til formidling av forskning via Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, andre arrangementer og utstillinger.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak:
[Loading...]