Ekspertliste for UiT

Her finner du eksperter fra UiT som kan mye om ulike temaer. Finn tema og forsker i de alfabetiske listene eller skriv tema eller navn i søkefeltet.


Antall tema: 144

A

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

B

Samfunnsvitenskap og juss

Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

C

Humaniora, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

D

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

E

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Humaniora

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

F

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

G

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

H

Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

I

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

K

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

L

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

M

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

N

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

O

Samfunnsvitenskap og juss

P

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

R

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

S

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

T

Matematikk og naturvitenskap, Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap, Medisinske fag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

U

Matematikk og naturvitenskap

V

Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Z

Matematikk og naturvitenskap

&

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Samfunnsvitenskap og juss

Matematikk og naturvitenskap

Landbruks- og fiskerifag

Matematikk og naturvitenskap

Matematikk og naturvitenskap

Finner du ikke temaet eller eksperten du trenger? Kontakt våre pressekontakter ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt:

Hanne Karde
Kjetil Undseth
Randi Solhaug

Prøv også UiTs pressekontakter