Alternative behandlingsformer

Portrettbilde

Miek Jong

Enhet: NAFKAM

miek.jong@uit.no +4777645276
Forskningsinteresser:

Omsorgstiltak og støttebehandling ved kreft:
- villmarksterapi
- andre alternativ behandling
- selvhjelpsteknikker

Portrettbilde

Agnete Egilsdatter Kristoffersen

Enhet: NAFKAM

Forskningsinteresser:

Bruk av alternativ behandling blant norske kreftpasienter

Bruk av tradisjonell helbredelse blant samiske pasienter

Bruk av healing for moderat depresjon

Bruk av tradisjonell medisin fra hjemlandet blant nordmenn med innvandrerbakgrunn

Portrettbilde

Arne Johan Norheim

Enhet: NAFKAM

Forskningsinteresser:
  • Pasientsikkerhet og bivirkninger ved bruk av alternativ behandling
  • Effekt ved bruk av alternativ behandling med spesifikk interesse for akupunktur
  • Klinisk pasientarbeid med hovedfokus på pasient-behandler relasjonen
  • Eksepsjonelle sykdomsforløp ved alternativ behandling
  • Alternativ behandling i den helsepolitiske hverdag
  • Placebo i forskning og klinisk pasientarbeid
  • Forebygging og behandling av frostskader
Portrettbilde

Anita Salamonsen

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

 

Forskningsinteresser i  prosjektet CANCUL, UiO:

  • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
  • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.
Portrettbilde

Trine Stub

Enhet: NAFKAM

trine.stub@uit.no +4777649286
Forskningsinteresser:

Bruk av alternativ behandling blandt barn med kreft, utvikling av beslutningsverktøy for alternativ behandling og barnekreft, pasientsikkerhet og bivirkninger ved bruk av alternativ behandling og alternativ behandling for kroniske smerter. Kommunikasjon og pasient-terapeut relasjon. Tradisjonell medisin.

Mixed method research

Kvalitativ forskning med brukere av alternativ behandling, holdninger og kommunikasjon om alternativ behandling blant helsepersonell, alternativ behandlere og brukere/pasienter, sikkerhet og risiko ved bruk av alternativ behandling, samt etiske og filosofiske spørsmål/utfordringer ved bruk.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer og meta-analyser

Spørreundersøkelser om alternativ behandling blant utøvere, diverse pasientgrupper og helsepersonell

Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no