RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Et forsknings- og tjenestestøtteprosjekt knyttet til Hålogland teaters satsing på tilgjengelige teaterforestillinger "Relæxt teater".

Teaterforestillingen "Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet" var den første Relæxt-forestillingen som ble vist av HT - høsten 2020. Foto: Marius Fiskum/ HT

Studier viser at potensielt sårbare grupper som barn og unge med funksjonsnedsettelser i liten grad får mulighet til å delta i kulturaktivitet. Det eksisterer dermed et gap mellom lovfestede rettigheter til deltakelse i kulturaktiviteter for hele befolkningen og de faktiske tilbudene til grupper som trenger tilpasninger for å kunne delta. Hålogaland Teater (HT) har som ambisjon å bli Norges ledende teater i forhold til tilgjengelighet for alle innbyggere, inkludert barn og unge som trenger tilrettelegging som teaterpublikum. Prosjektet RELÆXT Teater ble etablert i 2020 som en varig del av HT som et inkluderende teater. Det planlegges minst en RELÆXT forestilling per produksjon.

I RELÆXT-prosjektet inngår et samarbeid med RKBU Nord om kvalitetssikring av innhold, gjennomføring og brukermedvirkning. Forsknings- og tjenestestøtteprosjektet RELÆXT: Utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging bidrar med forskningsbaserte innspill til utviklingen av innholdet i RELÆXT teater og evaluering av tilbudet. Andre viktige samarbeidspartnere er Habilitering for barn og unge – Universitetssykehuset i Nord Norge avd Tromsø (HABU, UNN Tromsø) og brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF). 

HVA ER RELÆXT TEATER? 

Relaxed Performance, RELÆXT teater på norsk, har vært utviklet og tilbudt ved flere teatre i Storbritannia siden tidlig på 1990-tallet. Målet er å sikre kulturelle rettigheter for alle. Dette gjøres gjennom fysisk tilrettelegging for flere rullestolbrukere, tilpasning av lyd og lys, tilrettelagt informasjon i forkant og under forestillingene og - sist, men viktigst, vektlegging av å skape et tillatende og inkluderende miljø rundt forestillingene. Målet er å gjøre teateropplevelsen tilgjengelig, forutsigbar og god, også for personer som har behov for tilrettelegging. Samtidig er det et mål at et høyt kunstnerisk nivå opprettholdes. 

RELÆXT -KULTUROPPLEVELSER I HYSJFRI SONE!

I Tromsø har Relæxt-satsingen til Hålogaland teater spredt seg til andre viktige kulturaktører som Arktisk Filharmoni, Nordlysfestilvalen, Aurora Tromsø kino og TIFF. Et felles RELÆXT-program lanseres nå hver vår og høst:  RELÆXT For alle som liker litt løsere rammer |HT - Hålogaland Teater (halogalandteater.no). Prosjektet har mottatt to priser. 

Siste nytt

[Loading...]