Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

NAFKAM er et eksternt, offentlig forsknings- og informasjonssenter som er lagt til Institutt for Samfunnsmedisin på Helsefak ved UiT. Senteret har i oppdrag fra helsemyndighetene å drive forskning og opplysningsvirksomhet på feltet alternativ behandling. Hensikten er å bidra til økt pasientsikkerhet gjennom kunnskapsbaserte helsevalg.

Gå til NAFKAMs eget, eksterne nettsted NAFKAM.no her

NAFKAM driver også det internasjonale forskernettverket og nettsiden 
https://cam-cancer.org/en

Kontakt NAFKAM:
Telefon 77 64 66 50 (9:00-15:00)
E-post nafkam@helsefak.uit.no 

NAFKAMs ledelse:

Senterleder prof.Miek Jong

Informasjonssjef Ola Lillenes

Ansatte ved NAFKAM:


[Loading...]

[Loading...]

En uventet feil oppstod : Søk feilet:

Error rendering component