Kvener og kvensk

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Lena Aarekol

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Forskningsinteresser:
 • Polarhistorie
 • Trofejakt i Arktis
 • Kulturhistorie, særlig fokus på minnehistorie, materialitet, museologi
 • Minoriteter med særlig fokus på kvener og kvensk historie
 • Forskningsfomidling
 • Norsk-russisk samarbeid
Portrettbilde

Rolf Inge Larsen

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

rolf.larsen@uit.no +4777646715
Forskningsinteresser:
 • Historiedidaktikk
 • Kvensk og samisk historie
 • Skolehistorie
 • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
 • Lutherdom
 • Misjonsfeminisme
 • Læstadianisme
 • Samemisjon
 • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)
Portrettbilde

Einar A Niemi

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

einar.niemi@uit.no +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.

Portrettbilde

Hilde Sollid

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

I perioden 2021-2025 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger (MultiTrans)

https://uit.no/project/multitrans

Portrettbilde

Anitta Viinikka-Kallinen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Kvensk litteratur

Minoritetslitteratur

Representasjoner av etnisitet i litteratur

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no