Ambisiøs og tilstede

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene.

Det er museets mål at befolkningen og kommende generasjoner skal ha tilgang til kultur- og naturhistorisk kunnskap og forståelse om Nord-Norge og Svalbard.

Tromsø Museum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av Universitetet i Tromsø.

Museets hovedoppgaver er forskning og forskningskommunikasjon, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, formidling, forvaltning og undervisning.

Museets viktigste rolle er å øke kunnskapen om nordområdene, sørge for at nordområdenes natur- og kulturhistorie blir dokumentert og bevart, å formidle kunnskap til allmennheten og gjøre kunnskap tilgjengelig for forvaltning.

Museet består av to vitenskapelige seksjoner: seksjon for naturvitenskap og seksjon for kulturvitenskap.

Hver seksjon har store samlinger som dokumenterer mer enn 100 års utforskning av landsdelen og andre nordlige områder.

Universitetsmuseet har fire avdelinger som er åpne for publikum: Tromsø Museum på Sørøya, Polarmuseet i sentrum, MS Polstjerna i Sørbyen og Arktisk-alpin botanisk hage i Breivika.

Årlig besøker til sammen ca. 140 000 mennesker museet. Du er også velkommen!

Ansatte ved Tromsø Museum (TMU):


getfile.php-PageId-324-FileId-1061-Size-big.jpeg
Siste nyheter

Tromsøpalmen
Palme til besvær Den gigantiske Tromsøpalmen har en svært negativ effekt på naturmangfoldet. Vår forsker er bekymret.
Les nyhetssaken

Foto: Seppo Hinkula / Alamy Stock Photo
Kvener ut av skapet! Dagens kvenkultur er mer enn sauna! Kvenhøst på museet.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 - 2020

Telefon:
776 45 000

E-post:

postmottak@tmu.uit.no

Faks:
776 45 520


Postadresse:
Tromsø Museum – Universitetsmuseet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Besøksadresse:
Lars Thøringsvei 10, 9006 Tromsø

Bussavganger fra Tromsø Museum

 

Kart Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø

 Skip to main content