Arktis

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Torbjørn Eltoft

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:
 • Signal Processing  
 • Image Processing
 • Neural Networks
 • Remote Sensing  
Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
 • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
 • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
 • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Marit Reigstad

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

 • Arktiske og subarktiske marine økosytem
 • Plankton
 • Pelagisk-bentisk kobling
 • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org)

ARCTOS forskernettverk medlem (www.arctos.uit.no)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi (AMSE)

Forskningsprosjekt:

Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org), PI

Arctic Passion (Atlantisk-Arktisk DBO, Styringsgruppen)

HAVOC (Vertikal fluks under skrugarder)

A-TWAIN (Observatorium på sokkelskråningen mot Polbassenget)

CLEAN (Samlet effekt av påvirkning - eksempel Barentshavet)

DOGA (havrettsprosjekt om implementering av økosystem basert forvaltning, medl. rådgivende utvalg)

Portrettbilde

Anka Ryall

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

anka.ryall@uit.no +4777646417
Forskningsinteresser:

Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
 • Arctic marine system ecology
 • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
 • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
 • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
 • Eutrophication in the coastal zone
 • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Henning Howlid Wærp

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

 

Polarlitteratur

Arktisk litteratur

Knut Hamsuns forfatterskap

Cora Sandels forfatterskap

Norsk lyrikk

Reiseskildringer

Nordnorsk litteratur

Økokritikk

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no