Institutt for fysikk og teknologi (IFT)

Velkommen til Institutt for fysikk og teknologi!

Institutt for fysikk og teknologi er ett av seks institutt på Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttets hovedaktivitet er forskning, undervisning og forskningsformidling innen fysikk og teknologi. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Undervisningen er forskningsbasert og det tilbys spesialiseringsmuligheter innen alle seks forskningsmiljøene ved instituttet:

 • Fornybar energi
 • Ultralyd, mikrobølger og optikk
 • Modellering av komplekse systemer
 • Romfysikk
 • Maskinlæring og statistikk
 • Jordobservasjon

Innen utdanning, har Institutt for fysikk og teknologi tre sivilingeniørstudier, én bachelorgrad og én mastergrad:

 • Energi, klima og miljø - Sivilingeniør
 • Romfysikk - Sivilingeniør
 • Anvendt fysikk og matematikk - Sivilingeniør
 • Bachelor - Fysikk
 • Master in Physics

Vi utdanner sivilingeniører, fysikere og teknologer til arbeidslivet innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og forskning.

Ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi:


Siste nyheter

Avslutningsseremoni for mastergradsstudentar

Tysdag 2. juni 2020 vert det arrangert høgtideleg avslutningsseremoni for mastergradskandidatar i realfag og teknologi som er uteksaminert i laupet av studieåret 2019/-20 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.


Les nyhetssaken

Robert_ingress
I front på helse og kunstig intelligens

Forskerne i maskinlæringsgruppa ved UiT har fått til sammen 30 millioner kroner til to nye prosjekter. Dermed kan UiT og UNN fortsette å flytte den internasjonale forskningsfronten innen kunstig intelligens og maskinlæring mot helsesektoren. 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]