UiTs administrasjon

Administrasjonen er en tjenesteytende del av Universitetet i Tromsø og yter service til både egne medarbeidere og omverdenen. Universitetsdirektøren leder administrasjonen.

Ansatte ved Fellesadministrasjonen:


sentraladm.jpg
Siste nyheter

RogerIngebrigtsen.jpg
Styrkar det politiske arbeidet

UiT styrkar sitt arbeid knytt til politikk- og samfunnskontakt, og har engasjert Roger Ingebrigtsen som politisk rådgjevar for rektor. Engasjementet har ei varigheit på eitt år.


Les nyhetssaken

Rektorat.jpg
Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil videreføre dagens ordning med valgt rektor, mens andre velger å ikke ta stilling til spørsmålet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component