UiTs administrasjon

Administrasjonen er en tjenesteytende del av Universitetet i Tromsø og yter service til både egne medarbeidere og omverdenen. Universitetsdirektøren leder administrasjonen.

Ansatte ved Fellesadministrasjonen:


sentraladm.jpg
Siste nyheter

Loso og Fossland kv.jpg
– UiT skal bli en foregangsinstitusjon i å redusere klimautslipp

Det sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. Her kan du lese universitetsdirektørens tanker for å ta UiT inn i framtida som et grønt universitet.


Les nyhetssaken

IMG_4473 kv (3).JPG
Dette har parkeringspengene ved UiT blitt brukt til

Høsten 2015 ble det innført avgiftsparkering på UiTs arealer i Breivika. Siden da har fem kroner i timen for parkering generert 16,7 millioner kroner, og disse er øremerket tiltak for å fremme miljøvennlig transport. Hva har blitt gjort? 


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]