Forebyggende helse

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Engstelige og triste barn.
 • Bekymringsfullt skolefravær.
 • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Roman A Koposov

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

Portrettbilde

Monica Martinussen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Psykisk helse hos barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

Meta-analyse og psykometri

Utbrenthet og engasjement

Luftfarts- og militærpsykologi

Portrettbilde

Bente Morseth

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:

Forsker bredt innen fysisk aktivitet og folkehelse, med spesiell interesse for trening og atrieflimmer. Andre forskningsinteresser er fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdom, fysisk aktivitet og beinhelse, prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet, sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling - med hovedvekt på epidemiologisk forskning og befolkningsundersøkelser.

Jeg forsker også på spesielle utfordringer knyttet til kvinnelige utholdenhetsutøvere. 

Involvert i prosjekter som NEXAF, FENDURA, Tromsøundersøkelsen, Fit Futures mv. 

 

Portrettbilde

Joshua Patras

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Evaluering av tiltak, Implementering av evidensbasiert tiltak, Forebygging vitenskap, Folkehelse, Kvantitativ forskningsmetoder og statistikk

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:
Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - Hovedforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet
ECHO Studien - Medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

Portrettbilde

Charlotte Reedtz

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

Portrettbilde

Ekaterina Sharashova

Enhet: Institutt for samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser inkluderer hjerte- og karsykdomsepidemiologi, preventiv kardiologi, atrieflimmer, koronar hjertesykdom og hypertensjon, med et fokus på kjønnsforskjeller. Jeg har omfattende erfaring med å arbeide med store befolkningsbaserte longitudinelle studier og er spesielt interessert i dataanalyse og moderne statistiske metoder.

Jeg er hovedforsker (PI) i følgende forskningsprosjekter:

 • Atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen 1986-2016
 • Akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon – behandling og utfall; REDEFINE-HF-registeret og Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

I tillegg er jeg samarbeidspartner i følgende forskningsprosjekter:

 • TROMBOLOME: Utvikling og applikasjon av et digitalt arkiv over TROMsøundersøkelsens metaBOLOM
 • GENAF: GENetikk i Atrieflimmer
 • Vaskulær sykdomsvei til kognitiv svikt og demens
 • Populasjonsbasert atrieflimmer-screening hos personer med forhøyet ProBNP
 • Fysisk aktivitet, alkoholinntak, kardiorespiratorisk form og risiko for hjerteinfarkt og slag
Portrettbilde

Renee Thørnblad

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:
 • Familie- og velferdssosiologi
 • Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
 • Foreldremekling, barns deltakelse
 • Kvalitative metoder, mixed methods 
Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no