Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM)

Prosjektet «Supported Parenting Interventions for Ethnic Minorities» skal evaluere effekten av et foreldreveiledningsprogram for flyktninger og etniske minoriteter.Siden er under utarbeidelse.

Om prosjektet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør om å implementere og evaluere «De utrolige årene» (DUÅ) samt et «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske minoriteter. Prosjektet støttes av Kavli Trust og ledes av førsteamanuensis Joshua Patras ved RKBU Nord.

Positive erfaringer med programserien "De Utrolige Årene (DUÅ)"som foreldreveiledning for majoritetsfamilier er grunnlaget for å implementere og evaluere metodene i foreldreveiledning av flyktninger. Et område som til nå er lite undersøkt. DUÅ er et utvalg av forebyggende tiltak for barn i alderen 0 til 12 år, og en behandlingsmodell for barn med atferds- og sosiale vansker, samt deres familier.

Forskningen

Hva skal undersøkes? 

Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger og minoriteter med barn i alderen 6 – 12 år å delta i DUÅ BASIC foreldreveiledningsprogram ledet av trente DUÅ gruppeledere. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

  • Vurdere et gruppebasert foreldreprogram – DUÅ BASIC- er mere effektivt enn eksisterende behandlinger (TAU) når det handler om å redusere foreldres symptomer på stress og barns atferdsproblematikker
  • Vurdere om eventuelle effekter er stabile etter en periode på 12 måneder
  • Vurdere om et MFS system som brukes i forbindelse med intervensjonen har en fordelaktig betydning for gruppelederne som varetar DUÅ gruppene
  • Belyse de ulike opplevelsene og utfordringene som flyktningene og etniske minoritetsfamilier i Norge står overfor.

Hvordan skal det undersøkes? 

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert kontrollert effektivitetsstudie (RCT), intervju og observasjoner. 

 

Praktisk informasjon

Ønsker din kommune eller tjeneste å delta i studien?

Ta kontakt med prosjektleder Joshua Patras eller prosjektkoordinator Therese Halvorsen

Beskrivelse av samarbeidet

PROSJEKTGRUPPE
Joshua Patras therese halvorsen Gammelgård Marcela Douglas merete saus simon peter neumer
Joshua Patras Therese Halvorsen Siri Gammelsæther Marcela Douglas Merete Saus Simon Peter Neumer

Publikasjoner


Ansvarlig for prosjektet: Therese Halvorsen

Logo Kavlifondet Logo De Utrolige Årene
Logo UiT Logo NTNU_RKBU
Logo Norce LOGO rbup

Kontaktpersoner

Therese Halvorsen, Prosjektkoordinator
Mail: therese.halvorsen@uit.no
Tel: +47 776 45 885

Joshua Patras, prosjektleder 
Mail: joshua.patras@uit.no
Mob: +47 47 45 59 39
Tel:+47 776 46265 

Merete Saus, forsker
Mail: merete.saus@uit.no
Tel: 776 23 274

Marcela Douglas, forsker
Mail: marcela.douglas@uit.no
Tel:776 46 471

Lenke til nyheter
NOK 12.3 million to the researh project "Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities"
25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

Kart