Supported Parenting Intervention for families with refugee background

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskere undersøke effekten av foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.  
 

prosjektet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør om å implementere og evaluere foreldreveiledning samt et «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske minoriteter. Prosjektet støttes av Kavli Trust og ledes av førsteamanuensis Joshua Patras ved RKBU Nord.

Logo_Kavli Logo DUÅ Logo rbup øst ogsør
Ansvarlig for siden: Therese Halvorsen
Sist oppdatert: 18.12.2019 13:10

KONTAKT

PIRM@uit.no


Kontaktpersoner

profilbilde
Forskningskoordinator
Susanne Fomsgaard How


Prosjektleder 
Joshua Patras