Supported Parenting Intervention for families with refugee background

De Utrolige Årene (DUÅ) har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskningsprosjektet PIRM (Supported Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities) tilrettelegge foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.  
 

prosjektet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør om å implementere og evaluere «De utrolige årene» (DUÅ) samt et «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske minoriteter. Prosjektet støttes av Kavli Trust og ledes av førsteamanuensis Joshua Patras ved RKBU Nord.

Positive erfaringer med programserien "De Utrolige Årene (DUÅ)"som foreldreveiledning for majoritetsfamilier er grunnlaget for å implementere og evaluere metodene i foreldreveiledning av flyktninger. Et område som til nå er lite undersøkt. DUÅ er et utvalg av forebyggende tiltak for barn i alderen 0 til 12 år, og en behandlingsmodell for barn med atferds- og sosiale vansker, samt deres familier.

Forskningen

Hva skal undersøkes? 

Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger og minoriteter med barn i alderen 6 – 12 år å delta i DUÅ BASIC foreldreveiledningsprogram ledet av trente DUÅ gruppeledere. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

  • Vurdere et gruppebasert foreldreprogram – DUÅ BASIC- er mere effektivt enn eksisterende behandlinger (TAU) når det handler om å redusere foreldres symptomer på stress og barns atferdsproblematikker
  • Vurdere om eventuelle effekter er stabile etter en periode på 12 måneder
  • Vurdere om et MFS system som brukes i forbindelse med intervensjonen har en fordelaktig betydning for gruppelederne som ivaretar DUÅ gruppene
  • Belyse de ulike opplevelsene og utfordringene som flyktningene og etniske minoritetsfamilier i Norge står overfor.

Hvordan skal det undersøkes? 

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert kontrollert effektivitetsstudie (RCT), intervju og observasjoner. 

 

DELTA i prosjektet?

Ønsker din kommune eller tjeneste å delta i studien?

Ta kontakt med prosjektleder Joshua Patras eller prosjektkoordinator Therese Halvorsen

PROSJEKTGRUPPE
Joshua Patras Gammelsæther Marcela Douglas merete saus simon peter neumer Ragnhild Bjørknes, foto: uib Aimee Aoun Lisøy

Prosjektleder
Joshua Patras

Prosjekt-koordinator
Therese Halvorsen

Imple-menterings-ansvarlig
Siri Gammelsæther

Forsker
Marcela Douglas
Forsker
Merete Saus

Forsker
Simon Peter Neumer

Forsker Ragnhild Bjørknes

Koordinator Aimee Aoun Lisøy


Ansvarlig for prosjektet: Therese Halvorsen

Logo Kavlifondet Logo De Utrolige Årene
Logo UiT Logo NTNU_RKBU
Logo Norce

LOGO rbup

Kontaktpersoner

Therese Halvorsen, Prosjektkoordinator
Mail: therese.halvorsen@uit.no
Tel: +47 776 45 885

Joshua Patras, prosjektleder 
Mail: joshua.patras@uit.no
Tel: +47 776 46265 

Lenke til nyheter

NOK 12.3 million to the researh project "Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities"

25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

Publikasjoner