Rein

Portrettbilde

Lars Folkow

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

lars.folkow@uit.no +4777644792
Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.

Portrettbilde

Monica Alterskjær Sundset

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Pågående prosjekt

Veiledning PhD

 1. Sara Meier  (to be completed Nov 2023), Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Zurich, Switzerland. Seasonality of diurnal metabolomics and sleep in an Arctic ruminant. Supervisors: Prof. Reto Huber, Prof. Gabriela Schaepmann-Strub, Prof. Monica A Sundset, Dr. Gabriela Wagner, Prof. Dr. Steven Brown (deceased).
 2. Hedvig Elisabeth Mjøen (2022-2026), The Arctic University Museum of Norway, AMB, BFE. Genomic basis of eco-evolutionary responses to chaning environments in Arctic plant-herbivoee systems. Supervisors: Galina Gusarova, Monica A Sundset, Inger G Alsos, Gabriela Wagner.
 3. Jayalal K. Jayanthan (2021-2025), NFH. The effect of Novel Marine Foods on the Gut Microbiome and its role in atherosclerosis. Supervisors: MA Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Kim Præbel. 
 4. Hanne Bjerknes (2021-2025), NFH. Effects of novel low-trophic arctic marine raw materials on the development of atherosclerosis. Supervisors: Karl- Erik Eilertsen, Maria Johannessen Walquist, MA Sundset, Edel Elvevoll.
 5. PhD Melanie Furrer (completed Nov 2022), University of Zürich, Switzerland (Neuroscience program). Circadian and homeostatic aspects of sleep regulation: From naturalistic models to clinical settings. Supervisors: Reto Huber, Gabriela Wagner, Steven Brown, Monica A Sundset.
 6. PhD Alejandro Salgado-Flores (completed 2017) Gut metagenomics in relation to diet and methanogenesis in Arctic herbivores, ISBN 978-82-8266-140-9. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Phillip B Pope (Norwegian University of Life Sciences, Oslo), Andre-Denis G Wright (The University of Arizona, USA).
 7. PhD Kirsti E Præsteng (completed 2012) Genetic identification and ruminal dosing of cellulolytic bacteria to reindeer in search of a future probiotic, ISBN 978-82-8266-040-2. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Svein D Mathiesen, Isaac KO Cann (University of Illinois, USA), Roderick I Mackie (University of Illinois, USA).
 8. PhD Trine Glad (completed 2010) Antimicrobial resistance and bacterial diversity in Arctic Environments, ISBN 978-82-7589-313-8. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Kaare M Nielsen. 
 9. PhD Pål Vegar Storeheier (completed 2003) Food intake and forage utilization in reindeer during winter, ISBN 82-7589-139-6. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Svein D Mathiesen.

MSc Thesis Advisor

 1. Nora Qi Badkår Norli (2022-2023, 40 stp). Formativ tilbakemelding gjennom digitale flervalgsoppgaver i CANVAS. En kvalitativ studie av studentenes læringserfaring gjennom arbeid med flervalgsoppgaver i et fysiologi-emne på bachelor nivå. Veiledere: MA Sundset, Camilla Svensen, Cato Bjørndal.
 2. Silje Hælen-Helgesson (2022-2023, 60 stp). The effect of endurance training on mitochondrial function in Siberian huskies and Alaskan huskies. Supervisors: MA Sundset, Chiara Ciccone, Ingebjørg Helena Nymo, Shona Wood, Lars Folkow.
 3. MSc Irina Alexopoulou (2019-2020, 60 stp). Regulation of urokinase receptor (uPAR) cleavage by cancer associated fibroblasts (CAFs) in oral cancer. Veiledere: Synnøve Magnussen (IMB), MA Sundset. 
 4. MSc Pernille Meyer (2019) Validation of DNA metabarcoding as a tool for diet analysis in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) Supervisors: Galina Gusarova, Stefaniya Kamenova, Anne K. Brysting, Monica A. Sundset, Lars Folkow). Pernille was a MSc student at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences, University of Oslo - doing parts of her project with us in Tromsø.
 5. MSc Marte Nilsen (2013) Ernæringsbasert metanproduksjon hos sau (Methane emissions from sheep).
 6. MSc Kia Krarup Hansen (2012) Methane emissions from reindeer. Do reindeer fed lichens emit less methane than reindeer on a pelleted feed diet?
 7. MSc Anders J Hamnes (2007) Evaluering av lokalprodusert gresspellet som fôr til rein og effekt av melassetilsetning.
 8. MSc Vibeke F Kristiansen (2007) Ampicillin resistance and bacterial diversity in colon content from grey seals (Halichoerus grypus) and harbour seals (Phoca vitulina) at the coast of northern Norway.
 9. MSc Pål Bernhardsen (2007) Bacterial diversity and ampicillin resistance in faecal content from polar bears (Ursus maritimus).

German Diploma Thesis Advisor

 1. Alexandra Kohn (2008) Antibiotic usnic acid in lichens. Review and screening for usnic acid-resistant rumen bacterial strains from reindeer. Visiting Scholar.

Veterinary Medicine Thesis Advisor

 1. Larsen AK & Marhaug T (2004) Digestion in polar bear - An anatomical study of the digestive system in Polar bear related to its ability to adapt to future climatic changes in the Arctic.
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no