Velkommen til Senter for samiske studier

Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

- Árdna-prisen til beste masteroppgave om urfolk - nominasjonsfrist 15. juni 2018

Ansatte ved Senter for samiske studier:


Sesam ansatte Sommarøy 2017
Siste nyheter

Kvadrat ardna pris.jpg
Aslak Holmberg won the first Árdna award Holmberg wrote a master thesis about fishing rights in the Tana River. For that, he won the first Árdna award. A new award for the best master thesis at UiT about Indigenous peoples.
Les nyhetssaken

Henning Howlid Wærp
– Hamsun kom med et miljøvarsku Knut Hamsun advarte mot miljøproblemer skapt av et overdrevent forbruksfokus. Det kan vi lære av, mener litteraturprofessor Henning Howlid Wærp.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information

Skip to main content