Velkommen til Senter for samiske studier

Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Ansatte ved Senter for samiske studier:


sesam-ansatte.jpg
Siste nyheter

KVADRAT STATSSEKR 073A0356 2.jpg
Får skryt for forskning, utdanning og samfunnsbidrag Det humanistiske fagområdet ved UiT får skryt av sin forskning, utdanning og sitt samfunnsbidrag i en fersk internasjonal evaluering i regi av Forskningsrådet.
Les nyhetssaken

TYSK KVADRAT.jpg
Stor interesse for tysk språk og rock Da UiT inviterte til felles tyskdager med foredrag om tysk språk og rock kom 170 elever og lærere fra grunnskolen og den videregående skolen.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet
Økonomisk støtte ikon

Økonomisk støtte

Sesam støtter samiske og urfolksrelaterte prosjekt.

Les mer

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information

Skip to main content