Velkommen til Senter for samiske studier

Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Ansatte ved Senter for samiske studier:


sesam-ansatte.jpg
Siste nyheter

okonomisk_stotte.jpg
Sesam lyser ut midler - frist 27.4.2017 Forsker du på samiske eller urfolksrelaterte temaer? Studerer du samisk språk? Søk økonomisk støtte fra Senter for samiske studier.
Les nyhetssaken

TROND kvadrat.jpg
Festivalfilm klar for TV Eva Joly håndplukket filmen til sin egen filmfestival og Erna Solberg ba om å få en kopi av den. Lørdag viser NRK UiT-filmen som kan forklare litt av bakgrunnen til at ungdom risikerer å dø i flukten over Middelhavet.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Brown-bag seminar: How the ILO-convention became rejected in Finland
ILO 169 Finland
Bring your lunch and join us at SESAM on Tuesday May 23, 11:15-12:30 for a seminar with Veli-Pekka Lehtola on the topic “How the ILO-convention became rejected in Finland”.
Våre studier

[Loading...]

Annet
Økonomisk støtte ikon

Økonomisk støtte

Sesam støtter samiske og urfolksrelaterte prosjekt.

Søknadsfrist 27.4.2017.

Les mer

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information

Skip to main content