Velkommen til Senter for samiske studier

Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Ansatte ved Senter for samiske studier:


Sesam ansatte Sommarøy 2017
Siste nyheter

IMG_3207 (6) - Copy.JPG
Sveriges reindriftslov bygger på sovjetisk modell, ikke samisk tradisjon – Sverige bør se til den norske reindriftsloven, anbefales det i ny doktorgradsavhandling. Den svenske reindriftsloven er nemlig ikke tilpasset den samiske siida-tradisjonen, men tar utgangspunkt i kooperativdrift inspirert av gamle Sovjetunionen.
Les nyhetssaken

TYSK KVADRAT 1Q1A1463.jpg
Ny master i tysk skreddersydd læreryrket Lektorutdanningen ved UiT tilbyr fra høsten en helt ny master i tysk skreddersydd læreryrket.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Økonomisk støtte ikon

Økonomisk støtte

Vi har lyst ut støtte til samiske og urfolksrelaterte prosjekt:

-Strategimidler

-Reisestøtte

-Joho Niillas stipeanda

-Valerie Stadler Jacobsen stipendfond
Søknadsfrist: 6. april 2018

Les mer

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information

Skip to main content