Velkommen til Senter for samiske studier

Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

- Árdna-prisen til beste masteroppgave om urfolk - nominasjonsfrist 15. juni 2018

Ansatte ved Senter for samiske studier:


Sesam ansatte Sommarøy 2017
Siste nyheter

Kari Aga Myklebost
– Mangler vilje til dialog med Russland Den viktigste ingrediensen for fred med Russland har gjennom 100 år vært dialog. Den største mangelen i dag er det samme, mener russlandsekspert og UiT-professor Kari Aga Myklebost.
Les nyhetssaken

Frode G. Larsen
Ny direktør ved HSL-fakultetet Frode G. Larsen blir ny fakultetsdirektør ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information

Skip to main content