Lokal og global

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Økonomisk støtte ikon

Árdnaprisen

Vi deler ut pris til beste masteroppgave om urfolk. 
Nominasjonsfrist: 15. juni 2019
Les mer

Ansatte ved Senter for samiske studier:


Sesam ansatte Sommarøy 2017
Siste nyheter

Postdoctor, Centre for Sami Studies - Developing the High North

The Centre for Sami Studies has a Postdoctoral Fellow position vacant. The position is within the auspices of the research project Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments. The position is for 3 years. The daily workplace is at UiT, campus Tromsø.


Les nyhetssaken

BJARGE S FORS 1Q1A3710 KVADRAT.jpg
– Verdens mest spennende grense

– Grensen mellom Russland og Norge er grenseløst spennende, mener UiT-forsker Bjarge Schwenke Fors. Nå skal han lede Barentsinstituttet ved UiT i Kirkenes.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Ardna ikonÁrdna

UiTs samiske kulturhus
Informasjon og booking

Master in indigenous studies ikonMaster in indig­enous studies (MIS)

More information

GENI ikonGover­nance and Entre­pre­neur­ship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master

More information