Læringsakademiet ved BFE

Læringsakademiet er et kollegafellesskap for alle undervisere og andre ansatte med interesse for utdanning og undervisning ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Læringsakademiet vil gi et fagfellesskap og være en støtte for den enkeltes utdanningsfaglige kompetanseutvikling i et karriereperspektiv, og legger til grunn en forskningsbasert tilnærming til utdanning og undervisning som er kjent fra prinsippene til Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

The Academy of Teaching and Learning at BFE is a community of practice for all employees at the Faculty of biosciences, fisheries and economics. The activities in the academy will provide a supportive frame for professional development in higher educational teaching. Activities will be based on the principles of Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Further information is provided in Norwegian only, but it is possible to attend activities also for English speaking employees, though the main language for presentations and discussions will be in Norwegian.

[Loading...]