UiT inngår i europeisk universitetssamarbeid

UiT Norges arktiske universitet er blitt utnevnt som partner i EUGLOH. Nettverket skal utvikle tverrfaglig virksomhet knyttet til global helse og skape større mobilitet blant studenter og forskere i Europa.

Rektor Dag Rune Olsen og prorektor for forskning og utvikling, Camilla Brekke (i midten på bildet), var invitert med da de eksisterende partnerne i EUGLOH hadde styremøte i Paris i juni.
Rektor Dag Rune Olsen og prorektor for forskning og utvikling, Camilla Brekke (i midten på bildet), var invitert med da de eksisterende partnerne i EUGLOH hadde styremøte i Paris i juni. Foto: UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.07.22 14:25 Oppdatert: 27.07.22 14:37
Om UiT Studentliv / Studier

Det ble i dag kjent at UiT blir med som partner i European University Alliance for Global Health (EUGLOH). Alliansen er en europeisk sammenslutning av universiteter og institusjoner finansiert av EU-kommisjonen gjennom Erasmus+. Den er dessuten en del av EUs ambisjon fra 2017 om å etablere «European Education Area», for å bryte ned barrierer for transnasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid.

Prorektor for forskning og utvikling Camilla Brekke sammen med internasjonal koordinator ved UiT, Morten Simonsen-Sagerup.
Prorektor for forskning og utvikling Camilla Brekke sammen med internasjonal koordinator ved UiT, Morten Simonsen-Sagerup. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT

– Vi er selvfølgelig glade og stoltav å bli en del av EUGLOH. UiT er i forsknings- og utdanningsfronten innenfor helse, samtidig som EUGLOH favner om de fleste av våre øvrige fagområder, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke.

Skal øke mobiliteten

Målet med EUs initiativ er å etablere et strategisk partnerskap som skal styrke kvaliteten på høyere utdanning og øke samarbeidet mellom europeiske universiteter.

– Studenter og ansatte ved UiT gis gjennom alliansen en styrket mulighet til å samarbeide på tvers av universitetene innenfor EUGLOH. Mobilitet innen bachelor-, master-, PhD- og postdoc-programmer står sentralt, sammen med visjonen om et europeisk campus. Utdanning er viktig, men vi legger også på en ambisjon om økt europeisk samarbeid innen forskning. Så dette er en unik og spennende mulighet, sier Brekke

Begrepet global helse favner dessuten langt utenfor det tradisjonelle helsefagområdet, og rommer faktorer som generell livskvalitet, trygg matproduksjon, vann og avløp og policy making. Prorektoren ønsker å legge til rette for at alle fakulteter og enheter ved UiT kan dra nytte av samarbeidet.

– Deltakelse i EUGLOH vil bidra til å øke mobiliteten blant våre studenter og ansatte, noe som er i tråd med ambisjonene nasjonalt og i EU. Alliansen vil styrke det sømløse samarbeidet mellom partnerne som er med, sier Brekke.

Samarbeidet er i gang 

Det har allerede vært en matchmaking workshop innen «Artificial Intelligence in Medicine», med deltakere fra UiT. En oppfølger til denne workshopen skal gjennomføres i Hamburg 6.–7. oktober, der man skal se på muligheter for felles EU-søknader og utveksling av PhD-studenter. 

Figuren viser hvor bredt begrepet 'global helse' favner.
Figuren viser hvor bredt begrepet 'global helse' favner. Foto: EUGLOH

 Deltakelse i EUGLOH betyr at studenter og ansatte ved UiT får en unik mulighet til å påvirke fremtidens helsetjenester i Europa, gjennom vår forskning og innovasjon på pålitelig og sikker digital helse som et supplement til dagens medisin, sier professor ved UiT, Robert Jenssen som leder senteret for forskningsdrevet innovasjon, Visual Intelligence

– Vårt fortrinn ved UiT innen maskinlæring og kunstig intelligens i helsetjenesten gjør oss i stand til å bidra til helt nye former for forskningsbasert utdanning innen dette feltet. Vi ved Visual Intelligence gleder oss til å bidra til EUGLOH, og jeg er sikker på at UiTs deltakelse i alliansen vil gi et kjempeløft for oss og mange andre ved UiT, fortsetter Jenssen. 

Styrker det europeiske samarbeidet

Brekke legger til at et medlemskap i EUGLOH gir UiT en god mulighet til å styrke europeisk samarbeid, noe som er nødvendig også i lys av det som skjer i øst etter Russlands invasjon av Ukraina.

– På denne måten får vi mulighet til å jobbe tettere med våre universitetsvenner i Europa, og vi ønsker også å trappe opp samarbeidet med enkelte land utenfor EU/EØS, noe som er i tråd med regjeringens Panoramastrategi for kunnskapssektoren, sier Brekke.

Om EUGLOH:

  • Alliansen bestod opprinnelig av fem universiteter: Université Paris-Saclay, Lund Universitet, Ludwig Maximillians-Universität Munchen, Universidade do Porto og University of Szeged.
  • Alliansen omfatter 210 000 studenter, 23 000 ansatte og 450 forskergrupper.
  • Den nye utvidelsen består av fire nye partnere: University of Alcalá, University of Hamburg, University of Novi Sad og UiT Norges arktiske universitet.
  • UiT er særlig tungt inne i de to arbeidspakkene som heter «Research-based learning» og «Service to society».
  • Den økonomiske rammen er 17 millioner Euro.
  • Den første utlysningen for etablering av allianser innenfor Erasmus+ var i 2019, da 17 allianser ble etablert. Også ved andre utlysning, i 2020, ble 24 allianser etablert. Til årets utlysning, som er den tredje, er det kommet inn 31 søknader om opprettelse av nye allianser, og 21 søknader om utvidelse av eksisterende allianser. UiTs søknad om deltakelse i EUGLOH er en del av sistnevnte. EUGLOH har samtidig både søkt om utvidelse av prosjektperioden, fra 2023 til 2026, og invitert med nye partnere.

Kontaktpersoner:

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.07.22 14:25 Oppdatert: 27.07.22 14:37
Om UiT Studentliv / Studier