Arbeidsstøtte for saksbehandlere og ledere

Reise og refusjon

Reisebestillere

Reisebestillere er saksbehandlere på fakulteter/enheter som bestiller reiser for andre enn seg selv. Det kan være gjesteforelesere, sensorer, hele grupper m.m. Leder med budsjettfullmakt kan bestille reiserbestillerrolle. Ta kontakt med faggruppe variabel lønn og reise for spørsmål, bestilling eller endring av reisebestillere. 

Oversikt over reisebestillere ved UiT:

Administrativ lederstøtte
Ida Hag
Fellesadministrasjon
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Det juridiske fakultet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Fakultet for humanioria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
Universitetsbiblioteket
UB: Lotte Dahl, Evita Lill Bergstad

Kontakt :


Sist endret: 01.07.2024
Printvennlig innhold: Reisebestillere ved fakulteter / enheter
Sist endret: 18.06.2024

Gruppereiser

Reisebyråavtalen omfatter også bistand i forbindelse med kurs og konferanser. Dette kan bestilles hos Berg-Hansen Meeting & Event på telefon 75800800 eller e-post grupper.nordnorge@berg-hansen.no

Sist endret: 28.02.2024

Levere krav om refusjon eller reiseregning for personer som ikke er ansatt ved UiT

Personer som skal ha refundert utlegg eller levere reiseregning og som ikke har en brukertilgang til DFØ må meldes inn til SPOR via Nettskjema. Dette kan være personer som har vært på jobbintervju, eksterne som ikke har kontrakt men bare skal ha dekket reiseutgifter, etc.

Se intern rutine.

Sist endret: 13.03.2024

Refusjon av utlegg til reise og husleie for studenter i praksis

Refusjon av utlegg for utgifter til reise og husleie for studenter i praksis dekkes etter interne bestemmelser på fakultet/institutt. Studenter leverer krav i DFØ-app eller Selvbetjeningsportal ved å velge Utgiftsrefusjon. De skal ikke levere reiseregning.

Brukertilgang bestilles av fakultet/institutt via Nettskjema.

Se intern rutine.

 

Sist endret: 28.02.2024
Reise og refusjon